Архиве категорија: Пољопривреда

Субвенционисање нове опреме и механизације

Фонд за развој пољопривреде општине Бојник данас је, са пољопривредним произвођачима, са територије општине Бојник, потписао још 40 преосталих Уговорa о субвенционисању нове опреме и механизације, тако да је у 2017 години потписано укупно 80 Уговора о субвенционисању нове опреме и механизације у укупном износу од 1.994.795,01 динара.

Ово је само једна од мера, коју је ове године Фонд за развој пољопривреде општине Бојник спровео уз помоћ локалне самоуправе општине Бојник.

Циљ и задатак руководства општине Бојник за наредни период је подстицај пољопривреде пре свега, јер је пољопривреда главна грана привреде у општини Бојник и од пољопривреде живи око 60% становништва општине Бојник. На тај начин желимо да спречимо миграцију младих из села у градове, јер јачањем села јача се и општина Бојник.

Предавање за пчеларе

Дана 05.08.2017 године, од 11 часова, у организацији Фонда за развој пољопривреде општине Бојник, у МЗ Косанчић одржано је предавање за пчеларе  са следећом темом:

– Стручно усавршавање и рад са фараровим Кошницама –

Одзив пчелара је био задовољавајући, овом предавању присуствовала су 22 пчелара, а након одржаног предавања пчелара су наставили са дружењем.

Наставак робног кредитирања

У штали пољопривредног произвођача Динић Саше из Стубле,  дана 11.05.2017 године, отелила се јуница коју је Саша  добио  из Програма робног кредитирања Фонда за развој пољопривреде општине Бојник.

Јуница је отелила здраво женско теле које је Саша вратио Фонду за развој пољопривреде општине Бојник дана 23.06.2017 године, а Стручна служба Фонда је преузето теле доделила следећем пољопривредном произвођачу а то је Тодоровић Славољуб из Кацабаћа.

Потписивање уговора о субвенционисању нове опреме и механизације

Фонд за развој пољопривреде општине Бојник данас је, са пољопривредним произвођачима, са територије општине Бојник, потписао 40 уговорa о субвенционисању нове опреме и механизације у укупном износу од 991.806,04 динара.

Ово је само једна од мера, коју је ове године Фонд спровео уз помоћ локалне самоуправе општине Бојник.

Циљ и задатак руководства општине Бојник за наредни период је подстицај пољопривреде пре свега, јер је пољопривреда главна грана привреде у општини Бојник.

Подела телади из робног кредита

У штали пољопривредног произвођача Стојановић Славише из Драговца,  дана 17.04.2017 године, отелила се јуница коју је Славиша  добио  из Програма робног кредитирања Фонда за развој пољопривреде општине Бојник.

Јуница је отелила здраво женско теле које је Славиша вратио Фонду за развој пољопривреде општине Бојник дана 01.06.2017 године, а Стручна служба Фонда је преузето теле доделила следећем пољопривредном произвођачу а то је Стојановић Миодраг из Границе.

“Војни лекар на селу“ у селу Горњи Брестовац

3. Центар за обуку, у сарадњи са локалном самоуправом општине Бојник, у селу Горњи Брестовац, реализовао је акцију Министарства Одбране Републике Србије “Војни лекар на селу“. Циљ акције је био пружање општег лекарског прегледа мештанима села Горњи Брестовац.

У овој акцији, поред лекарске екипе и војног ветеринара из састава 3.Центра за обуку, учествовали су агроном и представници из Дома здравља, Црвеног крста и Центра за социјални рад, општине Бојник.

Извршен је општи лекарски преглед 38 мештана, у склопу кога је пацијентима, мерен крвни притисак, одређиван ниво шећера у крви и рађен ЕКГ налаз. Од укупног броја прегледаних пацијената 30 процената су чинили припадници ромске националности. Едукацију и саветовање становништва о заразним болестима заједничким за животиње и људе, као и преглед 93 грла стоке, у три домаћинства извршио је референт за ветеринарску службу Команде 3.ЦО.

У току трајања акције, Црвени крст из Бојника поделио је одећу социјално најугроженијим домаћинствима у селу, а геранто домаћице Центра за социјални рад из Бојника, пружале су своју помоћ мештанима села Горњи Брестовац и обилазиле домаћинстава у селу.