Архиве категорија: Пољопривреда

Наставак робног кредитирања

У штали пољопривредног произвођача Динић Саше из Стубле,  дана 11.05.2017 године, отелила се јуница коју је Саша  добио  из Програма робног кредитирања Фонда за развој пољопривреде општине Бојник.

Јуница је отелила здраво женско теле које је Саша вратио Фонду за развој пољопривреде општине Бојник дана 23.06.2017 године, а Стручна служба Фонда је преузето теле доделила следећем пољопривредном произвођачу а то је Тодоровић Славољуб из Кацабаћа.

Потписивање уговора о субвенционисању нове опреме и механизације

Фонд за развој пољопривреде општине Бојник данас је, са пољопривредним произвођачима, са територије општине Бојник, потписао 40 уговорa о субвенционисању нове опреме и механизације у укупном износу од 991.806,04 динара.

Ово је само једна од мера, коју је ове године Фонд спровео уз помоћ локалне самоуправе општине Бојник.

Циљ и задатак руководства општине Бојник за наредни период је подстицај пољопривреде пре свега, јер је пољопривреда главна грана привреде у општини Бојник.

Подела телади из робног кредита

У штали пољопривредног произвођача Стојановић Славише из Драговца,  дана 17.04.2017 године, отелила се јуница коју је Славиша  добио  из Програма робног кредитирања Фонда за развој пољопривреде општине Бојник.

Јуница је отелила здраво женско теле које је Славиша вратио Фонду за развој пољопривреде општине Бојник дана 01.06.2017 године, а Стручна служба Фонда је преузето теле доделила следећем пољопривредном произвођачу а то је Стојановић Миодраг из Границе.

“Војни лекар на селу“ у селу Горњи Брестовац

3. Центар за обуку, у сарадњи са локалном самоуправом општине Бојник, у селу Горњи Брестовац, реализовао је акцију Министарства Одбране Републике Србије “Војни лекар на селу“. Циљ акције је био пружање општег лекарског прегледа мештанима села Горњи Брестовац.

У овој акцији, поред лекарске екипе и војног ветеринара из састава 3.Центра за обуку, учествовали су агроном и представници из Дома здравља, Црвеног крста и Центра за социјални рад, општине Бојник.

Извршен је општи лекарски преглед 38 мештана, у склопу кога је пацијентима, мерен крвни притисак, одређиван ниво шећера у крви и рађен ЕКГ налаз. Од укупног броја прегледаних пацијената 30 процената су чинили припадници ромске националности. Едукацију и саветовање становништва о заразним болестима заједничким за животиње и људе, као и преглед 93 грла стоке, у три домаћинства извршио је референт за ветеринарску службу Команде 3.ЦО.

У току трајања акције, Црвени крст из Бојника поделио је одећу социјално најугроженијим домаћинствима у селу, а геранто домаћице Центра за социјални рад из Бојника, пружале су своју помоћ мештанима села Горњи Брестовац и обилазиле домаћинстава у селу.

Обавештење за сточаре

Фонд за развој пољопривреде општине Бојник, обавештава све пољопривредне произвођаче (сточаре), у активном статусу, са територије општине Бојник, да могу да подносе захтеве за остваривање права на подстицаје за краве, за узгој телади за тов (5.000) динара по једном грлу, само за она грла која нису остварила право премије за уматичена грла тј. 25.000 динара по грлу.  Tо важи и за пољопривредне произвођаче који имају само једно грло са ХБ бројем тј. грла са познатим пореклом.

Пољопривредни произвођачи (сточари) могу да остваре право на подстицаје ако су краве отељене у периоду од 01.01.2017 до 31.08.2017 године.

Приликом подношења захтева потребно је са собом понети пасош краве и отељеног телета. 

Захтеви се подносе од 15.04.2017 године до 30.09.2017 године.

У случају да је теле продато потребно је доставити докуменат са бројем ушне маркице.

За све додатне информације јавити се на телефон 016/821-829 или доћи у просторије Фонда за развој пољопривреде општине Бојник.

Наставак робног кредитирања

Фонд за развој пољопривреде општине Бојник наставио је са робним кредитирањем пољопривредних произвођача и у 2017.години. У  ту сврху Фонд за развој пољопривреде општине Бојник је пољопривредним произвођачима доделио 8 робних кредита тј. 8 уматичених женских телади сименталске расе са обавезом враћања првог женског телета након њиховог тељења. Робне кредите су добили следећи пољопривредни произвођачи:

  1. Димитријевић Раде из Ђинђуше,
  2. Трајковић Драган из Ђинђуше,
  3. Јовановић Горан из Зелетова,
  4. Станојевић Иван из Горњег Бријања,
  5. Јовановић Мијомир из  Мијајлице,
  6. Стојковић Стевица из  Лапотинца,
  7. Марковић Милун из Бојника,
  8. Динић Бојан из Кацабаћа.