Архиве категорија: Пољопривреда

ОБАВЕШТЕЊЕ

Фонд за развој пољопривреде општине Бојник, обавештава сва регистрована пољопривредна газдинства у активном статусу, са територије општине Бојник, да je у току Конкурс за субвенционисање камата кредита пољопривредних газдинстава, тј. пољопривредни произвођачи могу да подигну пољопривредне кредите код „INTESA“ банке a износ целокупне камате платиће Фонд за развој пољопривреде општине Бојник.

За све додатне информације јавити се на телефон 016/821-829 или доћи у просторије Фонда за развој пољопривреде општине Бојник, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова.

Оригинално обавештење можете преузети у pdf формату ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ

Фонд за развој пољопривреде општине Бојник, обавештава сва регистрована пољопривредна газдинства, у активном статусу, са територије општине Бојник, која нису извршила агрохемијску анализу земљишта, да ће стручна служба Фонда прикупљати узорке земљишта од 1-7 катастарске класе за агрохемијску анализу, која je бесплатна.

Контрола плодности земљишта je изузетно битна за добијање високих приноса у пољопривреди са једне стране a са друге стране смањује трошкове производње.

Прикупљање узорака за агрохемијску анализу земљишта вршиће се радним данима од 07:00 до 15:00 у просторијама Фонда.

За све додатне информације јавити се на телефон 016/821-829 или доћи у просторије Фонда за развој пољопривреде општине Бојник.

Оригинално обавештење можете преузети у pdf формату ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ

Фонд за развој пољопривреде општине Бојник, обавештава сва регистрована пољопривредна газдинства у активном статусу са територије општине Бојник, да могу да подносе захтеве за остваривање права на регресирање ђубрива у 2017 години у периоду од 03.05.2017 године до 30.09.2017 године.

Рачуни за ђубриво важе ако су издати од 16.11.2016 године до 30.09.2017 године.

Захтеви се подносе једанпут годишње управи за Трезор у периоду од 03.05.2017 године до 30.09.2017 године.

Потребна количина ђубрива no хектару je 200 кг.

За све додатне информације јавити се на телефон 016/821-829 или доћи у просторије Фонда за развој пољопривреде општине Бојник.

Оригинално обавештење можете преузети у pdf формату ОБАВЕШТЕЊЕ

Додела система за наводњавање „кап по кап“

У оквиру пројекта „Економско оснаживање жена из руралних области општине Бојник“ , који се реализује у оквиру програма Европски Прогрес, а који финансирају Европска Унија, Влада Републике Швајцарске и Влада Републике Србије, а који реализује УГ „Грађански савет општине Бојник“ у партнерству са Фондом за развој пољопривреде општине Бојник и Општином Бојник, у сали СО Бојник дана 11.04.2017 године подељено је 15 Уговора о донацији система „кап по кап“ , женама пољопривредним произвођачима са територије општине Бојник.

Уговоре су добитницима доделили Директор Фонда за развој пољопривреде општине Бојник Саша Цакић и Директор УГ „Грађански савет општине Бојник“ Саша Дајевић.

Ова додела уговора представља завршну фазу у реализацији пројекта који је реализован на територији општине Бојник од септембра 2016. Године, и изузетно нам је драго да ће ова помоћ пољопривредним произвођачима омогућити како проширење пољопривредне производње, тако и побољшање квалитета пољопривредних производа. Надамо се да ћемо у току 2017. годнине добити и реализацију пројекта везаног за бесповратну доделу пољопривредне опреме код Министарства пољопривреде и да ћемо помоћи унапређење пољопривредне производње код још једног дела становништва.“ , рекао је Саша Дајевић директор Удружења Грађана

„ Драго нам је да поред Фонда за развој пољопривреде општине Бојник постоје још неке организације којима је у интересу развој пољопривредне производње. Надамо се да ћемо у наредном периоду преко Фонда имати још неколико реализованих пројеката којима ће се помоћи пољопривредним произвођачима са територије општине Бојник “ изјавио је Саша Цакић, Директор Фонда

Предавање за пољопривредне произвођаче

Дана 11.04.2017 године, у сали Скупштине општине Бојник, са почетком у 10 часова, у организацији Фонда за развој пољопривреде општине Бојник, одржанo је предавање за пољопривредне произвођаче са следећим темама:

 1. Презентација Правилника Министарства пољопривреде и заштите животне средине,

Предавачи су били саветодавци Пољопривредне саветодавне стручне службе из Лесковца и то:

 1. Дипл. инг. пољ. Бобан Станковић,
 2. Маст.инг. Јелена Стојиљковић.

Одзив пољопривредних произвођача је био задовољавајући. Овом предавању присуствовао је 31 пољопривредни произвођач.

Подела телади из робног кредита

У штали пољопривредног произвођача Игњатовић Горана из Лапотинца,  дана 20.02.2017 године, отелила се јуница коју је Горан  добио  из Програма робног кредитирања Фонда за развој пољопривреде општине Бојник.

Јуница је отелила здраво женско теле које је Горан вратио Фонду за развој пољопривреде општине Бојник дана 06.04.2017 године, а Стручна служба Фонда је преузето теле доделила следећем пољопривредном произвођачу а то је Пешић Миланка из Кацабаћа.

Помоћ пољопривредницима

Фонд за развој пољопривреде општине Бојник упутио је позив пољопривредним произвођачима за подношење понуда за субвенционисање камата кредита пољопривредних газдинства . Корисници кредита су физичка лица и регистрована пољопривредна газдинства.

Предвиђени износ кредита је од 50.000 до 120.000 динара по једном пољопривредном газдинству, а крајњи рок за достављање понда је 14.април.

Такође Фонд за развој пољопривреде општине Бојник расписао је и конкурс за субвенционисање набавке нове опреме и механизације пчеларства и вештачког осемењавања.

Пре свега ту имамо област сточарства где је расписан конкурс за субвенционисање вештачког осемењавања, где је издвојено 1.500.000 динара и имамо наставак робног кредитирања, женско уматичено теле и за ту намену је издвојено око 500.000 динара.

Такође расписан је конкурс за субвенционисање нове опреме и механизације. Укупан износ тих средстава је 2.000.000 динара, с тим што ће се вршити повраћај за купљену опрему и механизацију у износу од 40% без ПДВ-а. Значи пољопривредници, прво морају да купе пољопривредне машине, да поднесу захтев Фонду, а након тога вршиће се поврћај 40% без ПДВ-а.

Такође расписан је конкурс за субвенције у пчеларству. Ове године је издвојено 500.000 за субвенције у пчеларству.

Врши се и субвенционисање камата пољопривредних кредита. То је веома значајно за пољопривредне произвођаче. То значи да пољопривредни произвођачи могу да аплицирају за пољопривредне кредите у износу од 50.000 до 120.000 динара а укупан износ камате платиће Фонд за развој пољопривреде општине Бојник.

У току је конкурс за остваривање права на основне подстицаје у биљној производњи. Сва регистрована пољопривредна газдинства у активном статусу са територије општине Бојник могу да подносе захтеве до 30.априла 2017 године

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавају се сви пољопривредни произвођачи са територије општине Бојник, да je Фонд за развој пољопривреде општине Бојник расписао конкурс за:

 1. Субвенционисање набавке нове опреме и механизације,
 2. Субвенционисање пчеларства,
 3. Субвенционисање камата кредита пољопривредних газдинстава,
 4. Субвенционисања вештачког осемењавања.

Потребна документација за субвенционисање набавке нове опреме и механизације:

 1. Оверена копија фискалног рачунa,
 2. Оверена копија парагон рачуна,
 3. Оверена копија отпремнице,
 4. Копија гарантног листа.
 5. Копија Потврде о регистрацији газдинства из 2017 године,
 6. Копија личне карте,
 7. Копија текућег рачуна из банке,

Потребна документација за субвенционисање пчеларства:

 1. Копија Потврде о регистрацији газдинства из 2017 године,
 2. Копија личне карте,
 3. Копија текућег рачуна из банке,
 4. Парагон рачун или фискални рачун за купљену робу.

Захтеви ће се примати до испуњења финансијских средстава no редоследу подношења захтева и то:

 1. Износ субвенционисања нове опреме и механизације je 2.000.000,00 динара.
 2. Износ субвенционисања пчеларства je 2.000.000,00 динара.
 3. Износ субвенционисања камата кредита пољопривредних газдинстава je 500.000,00 динара,
 4. Износ субвенционисања вештачког осемењавањаje 1.500.000,00 динара.

За све додатне информације јавити се на телефон 016/821-829 или доћи у просторије Фонда за развој пољопривреде општине Бојник сваког радног дана од 07-15 часова.

Предавање за пољопривредне произвођаче – Пчеларе

Дана 19.03.2017 године, у сали Скупштине општине Бојник, са почетком у 10 часова, у организацији Фонда за развој пољопривреде општине Бојник,  одржанo је предавање  за пољопривредне произвођаче (Пчеларе) са следећим темама:

 1. „Нозема и борба против ноземе“,
 2. Припрема пчела за пролећну пашу.

Предавач је био члан СПОС-а Слободан Јефтић.

Одзив пољопривредних произвођача (Пчелара) је био на веома високом нивоу.

Овом предавању присуствовала су 29 пољопривредна произвођача (Пчелара).

Обавештење за пољопривредна газдинства

ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
ОПШТИНЕ БОЈНИК

О Б А В Е Ш Т А В А

сва регистрована пољопривредна газдинства, у активном статусу, са територије општине Бојник, да могу да подносе захтеве за остваривање права на основне подстицаје у биљној производњи
( 2.000 динара по хектару)

Захтеви се подносе једанпут годишње у два примерка од 01.03.2017. године, до 30.04.2017. године.

Приликом доласка са собом понети структуру биљне производње за 2017. годину.

За све додатне информације обратити се на телефон 016/821-829 или доћи у просторије Фонда за развој пољопривреде општине Бојник.

ДИРЕКТОР
Фонда за развој поњопривреде
општине Бојник
Саша Цакић