Архиве категорија: Социјална заштита

Брига о социјално угроженом становништву

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Владе Републике Србије, Александар Вулин, потписао је уговор о наменским трансферима са општином Бојник.

За реализацију два пројекта, помоћ у кући и услуге дневног боравка одобрен је износ од 3.279.000 динара.

У општини Бојник има 30 геранто домаћица, које имају задатак да обилазе стара и изнемогла лица и пруже им услуге у делу одржавања станбене хигијене, припреме оброка, куповини лекова и намирница.

У општини Бојник има 139 директних корисника услуге помоћ у кући, које геранто домаћице, редовно посећују и пружају им помоћ.

ОБАВЕШТЕЊЕ

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
О Б Ј А В Љ У Ј Е

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о подношењу захтева и документације
за одобрење новчане помоћи
ради куповине месечних карти за ученике средњих школа
са територије општине Бојник

Обавештење можете преузети у pdf формату:

  1. ОБАВЕШТЕЊЕ

Подела пакета социјално угроженом становништву

У Бојнику је у току подела прехрамбених и хигијенских пакета за 500 социјално угрожених корисника социјалне помоћи.

Пакети ће, углавном, бити подељени старачким домаћинствима, док је 60% ове помоћи намењено припадницима Ромске популације, који су без икаквих средстава за живот.

Вредност пакета је 3.000 динара, а донатор је Влада Републике Србије.

Локална самоуправа ће се постарати да се овај вид помоћи социјално угроженом становништву итезивира, јер је до сада подела била једнократна

Ако немате приступ YouTube порталу, погледајте видео ОВДЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
О Б Ј А В Љ У Ј Е

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о подношењу захтева и документације
за одобрење новчане помоћи
ради куповине месечних карти за ученике средњих школа
са територије општине Бојник

Обавештење можете преузети у pdf формату:

  1. ОБАВЕШТЕЊЕ

РЕШЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ можете преузети у pdf формату:

  1. РЕШЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА

ОБАВЕШТЕЊЕ

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
О Б Ј А В Љ У Ј Е

ОБАВЕШТЕЊЕ
о подношењу захтева и документације
за одобрење новчане помоћи
ради куповине месечних карти за ученике средњих школа
са територије општине Бојник


Обавештење можете преузети у pdfформату:

  1. ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
О Б Ј А В Љ У Ј Е

ОБАВЕШТЕЊЕ
о подношењу захтева и документације
за одобрење новчане помоћи
ради куповине месечних карти за ученике средњих школа
са територије општине Бојник

И УСЛОВЕ ЗА ОДОБРЕЊЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ

Обавештење можете преузети у pdfформату:

  1. ОБАВЕШТЕЊЕ

Ученички и студентски стандард

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
ДОНЕЛА ЈЕ

ОДЛУКУ О НАГРАЂИВАЊУ И НОВЧАНОЈ ПОМОЋИ СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК
И
РАСПИСАЛА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ НАГРАДА И НОВЧАНЕ ПОМОЋИ СТУДЕНТИМА
ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016 годину

Одлуку и конкурс можете преузети у pdf формату:

  1. ОДЛУКА О НАГРАЂИВАЊУ И НОВЧАНОЈ ПОМОЋИ СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК

  2. КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ НАГРАДА И НОВЧАНЕ ПОМОЋИ СТУДЕНТИМА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016 годину

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
ДОНОСИ

ОДЛУКУ О ОДРЕЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА ЗА ОДОБРЕЊЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ РАДИ КУПОВИНЕ МЕСЕЧНИХ КАРТИ ЗА УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА
СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК

Одлуку можете преузети у pdf формату:

  1. ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА ЗА ОДОБРЕЊЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ РАДИ КУПОВИНЕ МЕСЕЧНИХ КАРТИ ЗА УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Упућује
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Бр. 404-44/15

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО – ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ
ЗА СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ У БОЈНИКУ
У УЛИЦИ СВ. САВА, КП. БР. 910/20

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf и  doc формату:

  1. ПОЗИВ
  2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Нови пројекти у Бојнику

Општина Бојник добила је у оквиру програма ЕВРОПСКИ ПРОГРЕС средства за реализацију два пројекта. Укупна вредност ових пројеката износи 30.000 еура, а учешће општине Бојник је 10%, односно 1.500 еура по пројекту.

У оквиру првог пројекта под називом „Израда главног пројекта за изградњу Центра за развој предузетништва у Бојнику“ добијена средства биће искоришћена за стварање техничких предуслова за уређење и стављање у функцију простора код спортске хале у Бојнику. Планирано је да зграда „Центра за развој предузетништва“ буде изграђена са 24 локала, као и уређење паркинг простора за око 60 возила. Општина Бојник ће пословне просторије у објекту додељивати новооснованим предузетничким радњама као неку врсту стимуланса за почетак пословања.

Други пројекат „Израда главног пројекта стамбене зграде за социјално становање у Бојнику“ односи се на стварање техничких предуслова за изградњу објеката који ће допринети бољем животу грађана. Стамбена зграда биће намењена за смештај социјално угрожених и маргинализованих група, а Општина Бојник ће стамбене јединице у објекту додељивати по накнадно утврђеним и на скупштини усвојеним критеријумима.

ЕВРОПСКИ ПРОГРЕС спроводи бројне активности у циљу унапређења локалне самоуправе. Ту спадају, између осталог, смањење незапослености, помагање локалних самоуправа у спровођењу политике социјалне инклузије угрожених и маргинализованих група, израда програма обуке за незапослене, као и побољшање интеграције националних мањина, али и помоћ локалним заједницама у развоју и унапређењу свог културног наслеђа.