ЈАВНИ ПОЗИВИ

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

На  основу  члана  35.  Закона о  јавном  дугу  (‘Службени  гласник  РС’, бр.  61/2005,  107/2009  и 78/2011),  на  основу  Одлуке  Председника  општине  Бојник  о  кредитном  задужењу  општине  Бојник бр.  70/017  од  16.03.2017.  и  на  основу  Одлуке  о  покретању  поступка  набавке  бр.  404-12/17  од 16.03.2017.

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
О Б Ј А В Љ У Ј Е

ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда за набавку
финансијске услуге – кредита

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

финансијска услуга – динарски кредит за финансирање дефицита текуће ликвидности. 66113000 – услуге одобравања кредита

Јавни позив можете преузети у pdf формату:

 1. ЈАВНИ ПОЗИВ

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА можете преузети у pdf формату:

 1. ОДЛУКА

КОНКУРС / ЈАВНИ ПОЗИВ

Комисија за за финансирање и суфинансирање пројеката, програма спортских клубова, удружења  у области спорта на територији општине Бојник дана 01.01.2017. године

расписује

Јавни позив

за финансирање спортских удружења  у 2017 години  којима се остварује јавни интерес у области спорта на територији општине Бојник

Конкурс / Јавни позив,  као и образац захтева A-1 можете преузети у pdf и doc формату:

 1. КОНКУРС / ЈАВНИ ПОЗИВ
 2. ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА A-1

ЈАВНИ ПОЗИВ

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Р А С П И С У Ј Е

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ЗА
ПРОШИРЕЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
“ ПОМОЋ У КУЋИ „

Позив и потребну документацију можете преузети у pdf, doc и xls формату:

 1. ЈАВНИ ПОЗИВ
 2. АНЕКС 1 – Пријавни образац
 3. АНЕКС 2 – Образац буџета

ЈАВНИ ПОЗИВ

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Р А С П И С У Ј Е

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ЗА
ПРОШИРЕЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
“ ПОМОЋ У КУЋИ „

Позив и потребну документацију можете преузети у pdf, doc и xls формату:

 1. ЈАВНИ ПОЗИВ
 2. АНЕКС 1 – Пријавни образац
 3. АНЕКС 2 – Образац буџета

ЈАВНИ ПОЗИВ

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Р А С П И С У Ј Е

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОЈНИК
ЗА 2017. ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ можете преузети у pdf формату:

 1. ЈАВНИ ПОЗИВ

Конкурс / Јавни позив

Комисија за за финансирање и суфинансирање пројеката, програма спортских клубова, удружења  у области спорта на територији општине Бојник дана 23. Maja  2016. године

расписује

Јавни позив

за финансирање (или суфинансирање) спортско рекреативних манифестација-турнира
на територији општине Бојник
у 2016 години

Конкурс / Јавни позив,  као и образац захтева T-1 можете преузети у pdf и doc формату:

 1. КОНКУРС / ЈАВНИ ПОЗИВ
 2. ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА T-1

ЈАВНИ ПОЗИВ

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Расписује


ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА ЗА
ПОБОЉШАЊЕ И ПРОШИРЕЊЕ
ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
“ ПОМОЋ У КУЋИ “ И ДНЕВНИ БОРАВАК
ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ
СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

И

ГОДИШЊИ КОНКУРС
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА СТАРИЈИХ ОСОБА
И ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
У ОПШТИНИ БОЈНИК ЗА ПЕРИОД
23.03.2016. до 31.12.2016. ГОДИНЕ

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

 1. ЈАВНИ ПОЗИВ
 2. ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ПРЕДЛОГА
 3. ОБРАЗАЦ БУЏЕТА ПРОЈЕКТА

Конкурс / Јавни позив

Комисија за за финансирање и суфинансирање пројеката, програма спортских клубова, удружења  у области спорта на територији општине Бојник дана 01. априла 2016. године

расписује

Јавни позив

за финансирање спортских удружења  у 2016 години  којима се остварује јавни интерес у области спорта на територији општине Бојник

Конкурс / Јавни позив,  као и образац захтева A-1 можете преузети у pdf формату:

 1. КОНКУРС / ЈАВНИ ПОЗИВ
 2. ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА A-1

или у doc формату:

 1. КОНКУРС / ЈАВНИ ПОЗИВ
 2. ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА A-1