КОНКУРСИ

 

КОНКУРС / ЈАВНИ ПОЗИВ

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Р А С П И С У Ј Е

КОНКУРС / ЈАВНИ ПОЗИВ
за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Бојник за 2017. годину

Конкурс/Јавни позив можете преузети у pdf формату:

 1. КОНКУРС/ЈАВНИ ПОЗИВ

Образац пријаве на конкурс/јавни позив, као и целокупну потребну документацију можете преузети у zip формату:

 1. ОБРАСЦИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ( zip )

или појединачно у наведеним форматима:

 1. obrazac-1—-budzet-projekta.xls
 2. obrazac-1—prijava-za-projektno-sufinansiranje-iz-oblasti-javnog-informisanja.docx
 3. obrazac-2–finansijski-deo-izvestaja.xlsx
 4. obrazac-2—narativni-i-finansijski-izvestaj.docx

КОНКУРС / ЈАВНИ ПОЗИВ

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Р А С П И С У Ј Е

КОНКУРС / ЈАВНИ ПОЗИВ
за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Бојник за 2017. годину

Конкурс/Јавни позив можете преузети у pdf формату:

 1. КОНКУРС/ЈАВНИ ПОЗИВ

Образац пријаве на конкурс/јавни позив, као и целокупну потребну документацију можете преузети у zip формату:

 1. ОБРАСЦИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ( zip )

или појединачно у наведеним форматима:

 1. obrazac-1—-budzet-projekta.xls
 2. obrazac-1—prijava-za-projektno-sufinansiranje-iz-oblasti-javnog-informisanja.docx
 3. obrazac-2–finansijski-deo-izvestaja.xlsx
 4. obrazac-2—narativni-i-finansijski-izvestaj.docx

Конкурс / Јавни позив

Комисија за за финансирање и суфинансирање пројеката, програма спортских клубова, удружења  у области спорта на територији општине Бојник дана 23. Јуна  2017. године

расписује

Јавни позив

за финансирање (или суфинансирање) спортско рекреативних манифестација-турнира на територији општине Бојник у 2017 години

Конкурс / Јавни позив,  као и образац захтева T-1 можете преузети у pdf и doc формату:
 1. КОНКУРС / ЈАВНИ ПОЗИВ
 2. ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА T-1

Конкурс за избор директора установе Дом Културе

На основу члана 35. и 36. Закона о Култури („Службени гласник РС“, бр. 72/2009) и члана 22., 23., 24., 25., 26. и 32. Статута Установе Дом Културе „Бојник“ Бојник бр.04/16 пд 14.12.2016. године, Управни одбор расписује:

КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА
УСТАНОВЕ ДОМ КУЛТУРЕ „БОЈНИК“ БОЈНИК

Конкурс, у целости, можете преузети у pdf формату:

 1. КОНКУРС

КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА БИБЛИОТЕКЕ

На основу члана 35. и  36.  Закона о Култури („Службени гласник РС“, бр. 72/2009) и члана 16.,17.,18.,19.,20., Статута Народне библиотеке „Вук Караџић“из Бојника бр.392 од 17.11.2016. године, Управни одбор Народне библиотеке „Вук Караџић“из Бојника расписује:

КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „ВУК КАРАЏИЋ“
ИЗ БОЈНИКА

Конкурс можете преузети у pdf формату:

 1. КОНКУРС

КОНКУРС

УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА
„ГРАЂАНСКИ САВЕТ ОПШТИНЕ БОЈНИК“

расписује

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ РОБНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ – СИСТЕМ КАП ПО КАП

Конкурс, као и конкурсну документацију можете преузети у pdf и zip формату:

 1. КОНКУРС
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Одлуку о утврђивању јединствене ранг листе добитника система за наводњавање можете преузети у pdf:

 1. ОДЛУКА