КОНКУРСИ

 

Студенти који су остварили право на новчану награду и новчану помоћ

На основу члана 3. Одлуке о награђивању и новчаној помоћи
студената на територији општине Бојник ( “Сл.гласник града Лесковца“, бр.38/16 и 19/17) а по спроведеном Конкурсу за школску 2017/18 годину, 

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
О б ј а в љ у ј е

С П И С А К
студената који су остварили право на новчану награду и новчану помоћ

Новчану награду добијају студенти:

 1. ПЕЈЧИЋ МИЛИЦА, Драговац, 10.00
 2. ЈАНКОВИЋ МИЛАН, Лапотинце, 09.79
 3. ЗЕКИРОВИЋ ЈОВАНА, Бојник, 09.72
 4. СИМОНОВИЋ МИЛИЦА, Драговац, 09.55
 5. СТАНКОВИЋ МАРИЈА, Придворица, 09.55
 6. ПЕТКОВИЋ МАРИЈА, Бојник, 09.42
 7. МАРКОВИЋ МИЛИЈАНА, Косанчић, 09.31
 8. ЈАНКОВИЋ МИЉАНА, Бојник, 09.28
 9. НЕНАДОВИЋ ТАМАРА, Бојник, 09,09
 10. ИВКОВИЋ МИЛОШ, Г.Коњувце, 08.96
 11. ПЕТКОВИЋ АЛЕКСАНДАР, Придворица, 08.81
 12. МИЉКОВИЋ МИЛАН, Придворица, 08.62
 13. ВУЧКОВИЋ МАРКО, Бојник, 08.61
 14. МИЉКОВИЋ АНА, Придворица, 08.57
 15. ДИМИТРИЈЕВИЋ ДАНИЦА, Лапотинце, 08.57

 

Новчану помоћ добијају студенти:

 1. СТОЈАНОВИЋ ТИЈАНА, Лапотинце
 2. МИЉКОВИЋ ТАЊА, Придворица
 3. ЂОРИЋ АЛЕКСАНДРА, Кацабаћ
 4. СТОЈАНОВИЋ МИЛЕНА, Лапотинце
 5. ПЕТРОВИЋ СТЕФАН, Бојник
 6. МАРКОВИЋ ТИЈАНА, Придворица
 7. МАРКОВИЋ ДИЈАНА, Придворица
 8. АРСИЋ НАТАЛИЈА, Придворица
 9. СТАНОЈКОВИЋ МИЛИЦА, Мијајлица
 10. ИБРАИМОВИЋ СТЕФАН, Драговац
 11. СТАНОЈКОВИЋ МАРИЈА, Мијајлица

Овај списак можете преузети у pdf формату ОВДЕ

КОНКУРС / ЈАВНИ ПОЗИВ

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Р А С П И С У Ј Е

КОНКУРС / ЈАВНИ ПОЗИВ
за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Бојник за 2017. годину

Конкурс/Јавни позив можете преузети у pdf формату:

 1. КОНКУРС/ЈАВНИ ПОЗИВ

Образац пријаве на конкурс/јавни позив, као и целокупну потребну документацију можете преузети у zip формату:

 1. ОБРАСЦИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ( zip )

или појединачно у наведеним форматима:

 1. obrazac-1—-budzet-projekta.xls
 2. obrazac-1—prijava-za-projektno-sufinansiranje-iz-oblasti-javnog-informisanja.docx
 3. obrazac-2–finansijski-deo-izvestaja.xlsx
 4. obrazac-2—narativni-i-finansijski-izvestaj.docx

КОНКУРС / ЈАВНИ ПОЗИВ

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Р А С П И С У Ј Е

КОНКУРС / ЈАВНИ ПОЗИВ
за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Бојник за 2017. годину

Конкурс/Јавни позив можете преузети у pdf формату:

 1. КОНКУРС/ЈАВНИ ПОЗИВ

Образац пријаве на конкурс/јавни позив, као и целокупну потребну документацију можете преузети у zip формату:

 1. ОБРАСЦИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ( zip )

или појединачно у наведеним форматима:

 1. obrazac-1—-budzet-projekta.xls
 2. obrazac-1—prijava-za-projektno-sufinansiranje-iz-oblasti-javnog-informisanja.docx
 3. obrazac-2–finansijski-deo-izvestaja.xlsx
 4. obrazac-2—narativni-i-finansijski-izvestaj.docx

КОНКУРС / ЈАВНИ ПОЗИВ

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Р А С П И С У Ј Е

КОНКУРС / ЈАВНИ ПОЗИВ
за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Бојник за 2017. годину

Конкурс/Јавни позив можете преузети у pdf формату:

 1. КОНКУРС/ЈАВНИ ПОЗИВ

Образац пријаве на конкурс/јавни позив, као и целокупну потребну документацију можете преузети у zip формату:

 1. ОБРАСЦИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ( zip )

или појединачно у наведеним форматима:

 1. obrazac-1—-budzet-projekta.xls
 2. obrazac-1—prijava-za-projektno-sufinansiranje-iz-oblasti-javnog-informisanja.docx
 3. obrazac-2–finansijski-deo-izvestaja.xlsx
 4. obrazac-2—narativni-i-finansijski-izvestaj.docx

Конкурс / Јавни позив

Комисија за за финансирање и суфинансирање пројеката, програма спортских клубова, удружења  у области спорта на територији општине Бојник дана 23. Јуна  2017. године

расписује

Јавни позив

за финансирање (или суфинансирање) спортско рекреативних манифестација-турнира на територији општине Бојник у 2017 години

Конкурс / Јавни позив,  као и образац захтева T-1 можете преузети у pdf и doc формату:
 1. КОНКУРС / ЈАВНИ ПОЗИВ
 2. ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА T-1

Конкурс за избор директора установе Дом Културе

На основу члана 35. и 36. Закона о Култури („Службени гласник РС“, бр. 72/2009) и члана 22., 23., 24., 25., 26. и 32. Статута Установе Дом Културе „Бојник“ Бојник бр.04/16 пд 14.12.2016. године, Управни одбор расписује:

КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА
УСТАНОВЕ ДОМ КУЛТУРЕ „БОЈНИК“ БОЈНИК

Конкурс, у целости, можете преузети у pdf формату:

 1. КОНКУРС