Архиве категорија: Обавештења

САОПШТЕЊЕ ЗА ГРАЂАНЕ

Да би се постигла транспарентност у трошењу средстава којима буџет располаже, неопходно је и учешће грађана у буџетском процесу. Јавна расправа је стога најбоља прилика да се чује глас јавности у вези са предложеним пројектима, који ће се финансирати из буџета општине и њиховим евентуалним изменама.

Мишљење наших суграђана је путоказ за будућност наше општине. Активна улога грађана ће нам, најбоље, показати како да, убудуће, креирамо наше активности и како да средства буџета користимо у циљу добробити свих нас.

Јавној расправи ће присуствовати представници Одељења за финансије, као и други општински званичници.

Јавна расправа ће се одржати 07.12.2017. године са почетком у 12,00 часова у сали Скупштине општине Бојник.

С поштовањем,

Председник
Скупштине општине
с.р. Дејан Стојановић

РЕГИСТРАЦИЈА СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА

У случају да се до 12. децембра станари зграда на територији општине Бојник самостално не организују и не оформе стамбену заједницу, предвиђено је увођење принудне управе и постављање професионалних управника.

ДЕТАЉНИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ БОЈНИК
о б ј а в љ у ј е

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о подношењу захтева и документације за одобрење новчане помоћи
ради куповине  месечних карти за ученике средњих школа
са територије општине Бојник

Ово обавештење можете преузети у pdf формату
ОБАВЕШТЕЊЕ