Архиве категорија: Обавештења

Месечне карте за ученике – Обавештење

На основу чл. 20 Одлуке о одређивању критеријума за одобрење новчане помоћи ради куповине месечних карти за ученике средњих школа са територије општине Бојник 02 Број 06-8/15 од 16.10.2015. године, Одељење за друштвене делатности, опште и заједничке послове, Општинске управе Општине Бојник, дана 31.08.2018. године, објављује:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о подношењу захтева и документације за одобрење новчане помоћи
ради куповине  месечних карти за ученике средњих школа
са територије општине Бојник

Право на новчану помоћ ради куповине  месечних карти имају ученици средњих школа који имају позитиван успех на крају школске године и пребивалиште на територији општине Бојник, а који похађају средњу школу на територији општине Бојник (уколико је седиште школе од места пребивалишта ученика удаљено најмање 4 (четири) километра) или територији суседних градова и општина на удаљености од највише 25 километара од места пребивалишта ученика чији је основач Република Србија, а који свакодневно путују ради одласка у школу и повратка из школе, уколико нису остварили право на накнаду трошкова превоза по неком другом основу, и који испуњавају неки од следећих алтернативно наведених критеријума:

 • ученик без оба родитеља
 • ученик без једног родитеља
 • ученик који живи у породици самохраног родитеља
 • ученик из породице у којој су оба родитеља незапослена
 • ученик који живи у породици која је корисник новчане социјалне помоћи.

Обавештење у целости можете преузети у pdf формату:

Обавештење – увид у посебан бирачки списак

Одлуком Министарства државне управе и локалне самоуправе, расписани су непосредни избори за чланове националних савета Националних мањина („Сл.гласник РС“ број 63/2018 од 17.08.2018. године), избори су расписани за 04 новембар 2018. године.

Позивају се сви грађани са бирачким правом, припадници националних мањина, да на посебном обрасцу затраже упис у посебан бирачки списак, односно да изврше исправке, измене података, или брисање из посебног бирачког списка.

Грађани општине Бојник са бирачким правом, припадници националних мањина, могу извршити увид у бирачки списак и тражити промену у бирачком списку најкасније до 19 октобра 2018. године до 24:00 часа, када се посебан бирачки списак националних мањина закључује.

Грађани општине Бојник са бирачким правом, припадници националних мањина, могу извршити увид у бирачки списак и на интернет адреси

https://upit.posebanbirackispisak.gov.rs

Ово обавештење, у целости, можете преузети у pdf формату:

Јавни позив за сараднике-пописиваче

На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи (“Сл.гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016, у складу са Меморандумом о сарадњи између International Managemenr Group (IMG) и Општине Бојник у вези спровођења Програма „Општински економски развој у источној Србији“ Фаза 2 – Реформа пореза на имовину, и на основу Решења председника општине Бојник о образовању Комисије за избор сарадника (пописивача) на терену бр78/18 од 13.04.2018. године, Комисија за избор сарадника (пописивача) на терену објављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ
за 4 (четири) сарадника (пописивача) на терену
у пројекту „Рефома пореза на имовину“

Јавни позив можете преузети у pdf формату:

Измену јавног позива можете преузети у pdf формату:

Обавештења Фонда за развој пољопривреде

 • Фонд за развој пољопривреде општине Бојник, обавештава сва регистрована пољопривредна газдинства у активном статусу са територије општине Бојник, да могу да подносе захтеве за остваривање права на подстицаје у сточарству за краве за узгој телади за тов до 31.07.2018 године за краве отељене у периоду од 01.09.2017 године до 30.06.2018 године.

  Пољопривредна газдинства подстицаје остварују за најмање две отељене краве.

  За све додатне информације јавити се на телефон 016/821-829 или доћи у просторије Фонда за развој пољопривреде општине Бојник, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова.

 

 • Обавештавају  се  сви пољопривредни произвођачи са територије општине Бојник, да је Фонд за развој пољопривреде општине Бојник расписао конкурс  за:
 1. Субвенционисање набавке нове опреме и механизације,
 2. Субвенционисање пчеларства,
 3. Субвенционисање камата кредита пољопривредних газдинстава,
 4. Субвенционисања вештачког осемењавања,
 5. Субвенционисање набавке сертификованог садног материјала приликом заснивања воћних засада.

Текст конкурса можете преузети у pdf формату: КОНКУРС

 

 • Фонд за развој пољопривреде општине Бојник упућује: Позив за подношење понуда за Субвенционисање камата кредита пољопривредних газдинстава.

Текст позива можете преузети у pdf формату: ПОЗИВ

 

Сви путеви су проходни.

Зимско одржавање путева поверено је ЈКП „Јединство“  и нисмо имали позиве грађана са наше територји да су неки путеви непроходни. Тренутно стање на путевима је добро, ако  дође до повећања снежног покривача имамо  дежурну екипу  у приправности,која ће тог  тренутка  да интервенише и изађе на терен  где  то буде неопходно.“- казао је Председник општине Бојник, Небојша Ненадовић.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Фонд за развој пољопривреде општине Бојник, обавештава сва регистрована пољопривредна газдинства у активном статусу са територије општине Бојник, да могу да подносе захтеве за остваривање права на основне подстицаје у биљној производњи (4.000 динара по 1 HA).

Захтеви се подносе једанпут годишње у два примерка од 01.03.2018 године до 30.04.2018 године, приликом доласка са собом понети Структуру биљне производње за 2018 годину.

За све додатне информације јавити се на телефон 016/821-829 или доћи у просторије Фонда за развој пољопривреде општине Бојник.