ОГЛАСИ

 

ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КОСАНЧИЋ
КОСАНЧИЋ

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

Даје се у закуп пословни простор:

  • уписан у листи непокретности број: 511 за КО Косанчић на к.п.бр.1274, пословни простор јединице локалне самоуправе, број стана 2, број улаза1, површине 184,00м2.

Пословни простор се даје у закуп ради обављања производне делатности. Оглас можете преузети у pdf формату:

Све информације могу се добити у Косанчићу од 09-13 часова или на телефон  064/ 300-24-86. Лице за контакт Миодраг Михајловић.

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

Даје се у закуп пословни простор уписан у листи непокретности број: 3059 за КО Бојник и то:

  • Пословни простор број 1 у Бојнику у стамбеној згради у улици Светог Саве број 35. изграђен на к.п. бр. 910/22 у приземљу, корисне површине 78 м², собности 02.

Пословни простор даје се у закуп на период од најмање једне године, уз могућност уговарања и дужег рока.

Оглас можете преузети у pdf формату:

  1. ОГЛАС

Јавни конкурс за избор Директора ЈКП „Јединство“ Бојник

На основу члана 25, члана 36, члана 37 и члана 39 Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“; бр. 15/16) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Јединство“ Бојник, 02 Број: 06-4-4/17 од 23.02.2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК
Објављује

ОГЛАС
О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЈЕДИНСТВО“ БОЈНИК

Конкурс, у целости, можете преузети у pdf формату:

  1. КОНКУРС