ЈАВНЕ НАБАВКЕ, КОНКУРСИ И ОГЛАСИ

 

Студенти који су остварили право на новчану награду и новчану помоћ

На основу члана 3. Одлуке о награђивању и новчаној помоћи
студената на територији општине Бојник ( “Сл.гласник града Лесковца“, бр.38/16 и 19/17) а по спроведеном Конкурсу за школску 2017/18 годину, 

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
О б ј а в љ у ј е

С П И С А К
студената који су остварили право на новчану награду и новчану помоћ

Новчану награду добијају студенти:

 1. ПЕЈЧИЋ МИЛИЦА, Драговац, 10.00
 2. ЈАНКОВИЋ МИЛАН, Лапотинце, 09.79
 3. ЗЕКИРОВИЋ ЈОВАНА, Бојник, 09.72
 4. СИМОНОВИЋ МИЛИЦА, Драговац, 09.55
 5. СТАНКОВИЋ МАРИЈА, Придворица, 09.55
 6. ПЕТКОВИЋ МАРИЈА, Бојник, 09.42
 7. МАРКОВИЋ МИЛИЈАНА, Косанчић, 09.31
 8. ЈАНКОВИЋ МИЉАНА, Бојник, 09.28
 9. НЕНАДОВИЋ ТАМАРА, Бојник, 09,09
 10. ИВКОВИЋ МИЛОШ, Г.Коњувце, 08.96
 11. ПЕТКОВИЋ АЛЕКСАНДАР, Придворица, 08.81
 12. МИЉКОВИЋ МИЛАН, Придворица, 08.62
 13. ВУЧКОВИЋ МАРКО, Бојник, 08.61
 14. МИЉКОВИЋ АНА, Придворица, 08.57
 15. ДИМИТРИЈЕВИЋ ДАНИЦА, Лапотинце, 08.57

 

Новчану помоћ добијају студенти:

 1. СТОЈАНОВИЋ ТИЈАНА, Лапотинце
 2. МИЉКОВИЋ ТАЊА, Придворица
 3. ЂОРИЋ АЛЕКСАНДРА, Кацабаћ
 4. СТОЈАНОВИЋ МИЛЕНА, Лапотинце
 5. ПЕТРОВИЋ СТЕФАН, Бојник
 6. МАРКОВИЋ ТИЈАНА, Придворица
 7. МАРКОВИЋ ДИЈАНА, Придворица
 8. АРСИЋ НАТАЛИЈА, Придворица
 9. СТАНОЈКОВИЋ МИЛИЦА, Мијајлица
 10. ИБРАИМОВИЋ СТЕФАН, Драговац
 11. СТАНОЈКОВИЋ МАРИЈА, Мијајлица

Овај списак можете преузети у pdf формату ОВДЕ

Позив за достављање понуда ЈН МВ 404-52/17

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
У п у ћ у ј е
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН МВ Бр. 404-52/17

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Набавка рекламног материјала
за потребе општине Бојник

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Питања и одговоре на дан 07.12.2017 можете преузети у pdf формату:

 1. Питања и одговори (07.12.2017.)

Позив за достављање понуда ЈН МВ 404-51/17

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
У п у ћ у ј е
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН МВ Бр. 404-51/17

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Услуга чишћења зграде Општинске Управе Бојник
и послуживања освежавајућих напитака

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Питања и одговоре на дан 04.12.2017. године можете преузети у pdf формату:

 1. Питања и одговори (04.12.2017)

 

Питања и одговоре на дан 07.12.2017 можете преузети у pdf формату:

 1. Питања и одговори (07.12.2017.)

ЈАВНИ КОНКУРС

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за финансирање или суфинансирање програма и пројеката удружења и организација
од јавног интереса
за 2017. годину

Конкурс, у целини, као и пријавни формулар можете преузети у pdf и doc формату:

 1. КОНКУРС
 2. ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР

КОНКУРС / ЈАВНИ ПОЗИВ

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Р А С П И С У Ј Е

КОНКУРС / ЈАВНИ ПОЗИВ
за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Бојник за 2017. годину

Конкурс/Јавни позив можете преузети у pdf формату:

 1. КОНКУРС/ЈАВНИ ПОЗИВ

Образац пријаве на конкурс/јавни позив, као и целокупну потребну документацију можете преузети у zip формату:

 1. ОБРАСЦИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ( zip )

или појединачно у наведеним форматима:

 1. obrazac-1—-budzet-projekta.xls
 2. obrazac-1—prijava-za-projektno-sufinansiranje-iz-oblasti-javnog-informisanja.docx
 3. obrazac-2–finansijski-deo-izvestaja.xlsx
 4. obrazac-2—narativni-i-finansijski-izvestaj.docx

РЕШЕЊЕ

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
О Б Ј А В Љ У Ј Е

РЕШЕЊЕ
о утврђивању просечних цена
квадратног метра одговарајућих непокретности
за утврђивање пореза  на имовину за 2018. годину
на територији општине Бојник и одређивању
просечних цена одговарајућих непокретности
на основу којих је за текућу годину утврђена
основица пореза на имовину за непокретности
обвезника који не води пословне књиге,
које се налазе у најопремљенијој (првој) зони

Решење можете преузети у pdf формату:

 1. РЕШЕЊЕ