ЈАВНЕ НАБАВКЕ, КОНКУРСИ И ОГЛАСИ

 

Позив за достављање понуда ЈН МВ 404-43/17

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
У п у ћ у ј е
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
ЈН МВ Бр. 404-43/17

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Извођење радова за реконструкцију саобраћајницa
у оквиру постојеће регулације пута на територији општине Бојник и то:

 1. Доње Коњувце – Дубрава, дужина пута L= 700 m, ширина асфалтног коловоза b= 3,0 m, банкина b= 1m.
 2. Црквица-Граница – 3 фаза радова, Дужина пута L= 750 m,
  ширина асфалтног коловоза b= 3,0 m, банкина b= 1m
 3. Тротоари у ул. 9. Југовића у Бојнику (део од улице Раданска),
  дужина L=70 m, ширина b=1,5 m)

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf  и doc формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Позив за достављање понуда ЈН МВ 404-29/17

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
У п у ћ у ј е
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН МВ Бр. 404-29/17

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Набавка горива за службене аутомобиле Општинске Управе Бојник

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Позив за достављање понуда ЈН МВ 404-41/17


О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
У п у ћ у ј е
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН МВ Бр. 404-41/17


ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ


Извођење радова на реконструкцији саобраћајнице
у оквиру постојеће регулације пута у селу Добра Вода

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Измене и допуне конкурсне документације, обавештење о продужењу рока за подношење понуда, као и пречишћен текст конкурсне документације, на дан 13.10.2017. године, можете преузети у pdf формату:

 1. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
 2. ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА
 3. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ПРЕЋИШЋЕН ТЕКСТ

Позив за достављање понуда ЈН МВ 404-38/17

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
У п у ћ у ј е
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН МВ Бр. 404-38/17

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Извођење радова на доградњи НН мреже у Бојнику и Кацабаћу и уличне расвете у Мијајлици

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА можете преузети у pdf формату:

 1. ОДЛУКА (17.10.2017)

КОНКУРС / ЈАВНИ ПОЗИВ

Комисија за за финансирање и суфинансирање пројеката, програма спортских клубова, удружења  у области спорта на територији општине Бојник дана 25.09.2017. године

расписује

Јавни позив

за финансирање спортских удружења  у 2017 години
којима се остварује јавни интерес у области спорта
на територији општине Бојник

Конкурс / Јавни позив,  као и образац захтева A-1 можете преузети у pdf и doc формату:

 1. КОНКУРС / ЈАВНИ ПОЗИВ
 2. ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА A-1

OДЛУКА

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БОЈНИК

ДОНОСИ

ОДЛУКУ О ПОНИШТЕЊУ
конкурса/јавног позива за суфинансирање
пројеката производње медијских садржаја
за остваривање
јавног интереса у области јавног информисања
на територији општине Бојник
за 2017. годину

Одлуку можете преузети у pdf формату:

 1. ОДЛУКА