ЈАВНЕ НАБАВКЕ, КОНКУРСИ И ОГЛАСИ

 

RECONSTRUCTION OF THE ROAD PRIDVORICA-ZELETOVO

 
22.08.2017
 
Publication reference: RD-02-29-254/22.11.2016/LO1

Municipality of Bojnik intends to award a works contract for RECONSTRUCTION OF THE ROAD PRIDVORICA-ZELETOVO on the property register no. 4736/1, 4744, 4747 and 668 land registry of Pridvorica, Municipality of Bojnik,Republic of Serbia, with financial assistance from the INTERREG IPA CBC Bulgaria-Serbia, First Call for proposals No. 2014TC16I5CB007-2015-1.

The tender dossier is available at https://www.ipacbc-bgrs.eu/sr/tenders/contract-title-reconstruction-road-pridvorica-zeletovo and http://bojnik.rs/?p=5320.

The deadline for submission of a tender is October 23, 2017; 12:00 AM CET. Possible additional information or clarifications/questions shall be published on http://www.ipacbc-bgrs.eu/sr/tenders and http://bojnik.rs/?p=5320.

Позив за достављање понуда ЈН МВ 404-27/17

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
У п у ћ у ј е
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ПО ПАРТИЈАМА
ЈН МВ Бр. 404-27/17

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Набавка електричне енергије за потребе Општинске Управе Бојник

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА можете преузети у pdf формату:

 1. ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА можете преузети у pdf формату:

 1. ОБАВЕШТЕЊЕ

Измену и допуну конкурсне документасије можете преузети у pdf формату:

 1. Измена и допуна

Позив за достављање понуда ЈН МВ 404-28/17

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
У п у ћ у ј е
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ПО ПАРТИЈАМА
ЈН МВ Бр. 404-28/17

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Услуга израдe пројектно техничке документације
за реконструкцију општинских путева

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА можете преузети у pdf формату:

 1. ОДЛУКА

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА можете преузети у pdf формату:

 1. ОДЛУКА

ОДЛУКЕ

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (“Сл.гласник РС“, бр.129/07, 83/14 – др. закон и 101/2016), члана 58. Статута општине Бојник (“Сл.гласник града Лесковца“, бр.11/08, 23/08, 3/09, 9/09, 11/10, 20/13, 21/15 и 1/16) и члана 24. Пословника Општинског Већа општине Бојник (“Сл.гласник града Лесковца“, бр.17/2012),
Општинско Веће општине Бојник,
на седници одржаној дана 28.07.2017.године,
д о н о с и

О Д Л У К У

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ
на предлог Одлуке о избору пројеката удружења и организација од јавног интереса за 2017. годину.

Одлуку можете преузети у pdf формату:

 1. ОДЛУКА

На основу Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава за реализовање пројеката удружења и организација од јавног интереса (“Сл.гласник града Лесковца, бр.25/15, 37/16, 46/16 и 4/17) и Одлуке Општинског већа општине Бојник 03 Број: 96-38-1/2017 од 08.05.2017.године (“Сл.гласник града Лесковца“,  бр.8 /17) , а по објављеном Јавном конкурсу за финансирање или суфинансирање програма/пројеката удружења и организација од јавног интереса за 2017.годину од 11.05.2017.године,
Комисија за избор програма и пројеката од јавног интереса
доноси

О Д Л У К У

о избору пројеката удружења и организција од јавног интереса за 2017.годину

Одлуку можете преузети у pdf формату:

 1. ОДЛУКА

Позив за достављање понуда ЈН МВ 404-25/17

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
У п у ћ у ј е
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ УСЛУГА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН МВ Бр. 404-25/17

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Услуга израдe пројектно-техничке документације
за инфраструктурно опремање
агро-бизнис зоне у насељу Косанчић

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf и doc формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА можете преузети у pdf формату:

 1. ОДЛУКА

КОНКУРС / ЈАВНИ ПОЗИВ

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Р А С П И С У Ј Е

КОНКУРС / ЈАВНИ ПОЗИВ
за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Бојник за 2017. годину

Конкурс/Јавни позив можете преузети у pdf формату:

 1. КОНКУРС/ЈАВНИ ПОЗИВ

Образац пријаве на конкурс/јавни позив, као и целокупну потребну документацију можете преузети у zip формату:

 1. ОБРАСЦИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ( zip )

или појединачно у наведеним форматима:

 1. obrazac-1—-budzet-projekta.xls
 2. obrazac-1—prijava-za-projektno-sufinansiranje-iz-oblasti-javnog-informisanja.docx
 3. obrazac-2–finansijski-deo-izvestaja.xlsx
 4. obrazac-2—narativni-i-finansijski-izvestaj.docx