ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

Позив за достављање понуда ЈН МВ 404-34/18

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
У п у ћ у ј е
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН МВ Бр. 404-34/18

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Услуга израдe пројектно техничке документације за реконструкцију и проширење постројења за пречишћавање воде „Брестовац-Бојник-Дољевац”

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Позив за достављање понуда ЈН МВ 404-54/18

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
У п у ћ у ј е
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Отворени поступак
ЈН МВ Бр. 404-54/18

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ПОПРАВКА БЕТОНСКОГ ПЛОЧАСТОГ ПРОПУСТА ПРЕКО ЋУКОВАЧКОГ ПОТОКА НА ПУТУ КОСАНЧИЋ-ЋУКОВАЦ

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Позив за достављање понуда ЈН МВ 404-53/18

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
У п у ћ у ј е
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН МВ Бр. 404-53/18

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ЗА ЗАМЕНУ КРОВНОГ ПОКРИВАЧА НА ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „ЂУКА ДИНИЋ” У БОЈНИКУ

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Позив за достављање понуда ЈН МВ 404-50/18

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
У п у ћ у ј е
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН МВ Бр. 404-50/18

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Набавка пластичних контејнера

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА можете преузети у pdf формату:

 1. ОДЛУКА (20.07.2018)

Обавештење о закљученом уговору можете преузети у pdf формату:

 1. ОБАВЕШТЕЊЕ (30.07.2018)

Позив за достављање понуда ЈН МВ 404-42/18

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К

У п у ћ у ј е

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈН МВ Бр. 404-42/18

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Набавка компјутерске опреме и уградне опреме

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Измене и допуне конкурсне документације можете преузети у pdf формату:

 1. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ (09.07.2018)

Пречишћен текст конкурсне документације можете преузети у pdf формату:

 1. Конкурсна документација пречишћен текст(09.07.2018)

Обавештење о продужењу рока можете преузети у pdf формату:

 1. ОБАВЕШТЕЊЕ (09.07.2018)

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА можете преузети у pdf формату:

 1. ОДЛУКА (23.07.2018)

Позив за достављање понуда ЈН МВ 404-45/18

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
У п у ћ у ј е
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН МВ Бр. 404-45/18

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Извођење радова за ограђивање постојећег сеоског резервоара у селу Мијајлица, општина Бојник

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА можете преузети у pdf формату:

 1. ОДЛУКА (11.07.2018)

Обавештење о закљученом уговору можете преузети у pdf формату:

 1. ОБАВЕШТЕЊЕ (24.07.2018)

Позив за достављање понуда ЈН МВ 404-38/18

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
У п у ћ у ј е

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН МВ Бр. 404-38/18

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Извођење радова за уређивање
Придворачког потока кроз село Придворица – Општина Бојник

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf и doc формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда и пречишћен текст конкурсне документације можете преузети у pdf и doc формату:

 1. ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА (06.06.2018)
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ (06.06.2018)

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА можете преузети у pdf формату:

 1. ОДЛУКА (15.06.2018)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА можете преузети у pdf формату:

 1. ОБАВЕШТЕЊЕ (04.07.2018)