ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

Позив за достављање понуда ЈН МВ 404-04/18

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
У п у ћ у ј е
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН МВ Бр. 404-04/18

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Услуга израде планске документације за
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПРОДУЖЕТАК
ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У НАСЕЉУ ДОБРА ВОДА

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf и doc формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Позив за достављање понуда ЈН МВ 404-55/17

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
У п у ћ у ј е
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН МВ Бр. 404-55/17

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Услуга израде урбанистичког пројекта
за катастарску парцелу бр. 3793
у КО Бојник у Бојнику

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf и doc формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Позив за достављање понуда ЈН МВ 404-54/17

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
У п у ћ у ј е
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН МВ Бр. 404-54/17

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Извођење радова за доградњу НН мреже у Бојнику и Кацабаћу и уличне расвете у Мијајлици.

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА можете преузети у pdf формату:

 1. ОДЛУКА (05.01.2018)

Позив за достављање понуда ЈН МВ 404-52/17

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
У п у ћ у ј е
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН МВ Бр. 404-52/17

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Набавка рекламног материјала
за потребе општине Бојник

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Питања и одговоре на дан 07.12.2017 можете преузети у pdf формату:

 1. Питања и одговори (07.12.2017.)

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА можете преузети у pdf формату:

 1. ОДЛУКА (14.12.2017.)

Позив за достављање понуда ЈН МВ 404-51/17

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
У п у ћ у ј е
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН МВ Бр. 404-51/17

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Услуга чишћења зграде Општинске Управе Бојник
и послуживања освежавајућих напитака

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Питања и одговоре на дан 04.12.2017. године можете преузети у pdf формату:

 1. Питања и одговори (04.12.2017)

 

Питања и одговоре на дан 07.12.2017 можете преузети у pdf формату:

 1. Питања и одговори (07.12.2017.)

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА можете преузети у pdf формату:

 1. ОДЛУКА (14.12.2017.)

Позив за достављање понуда ЈН МВ 404-30/17

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
У п у ћ у ј е
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН МВ Бр. 404-30/17

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Услуга поправке и одржавања службених возила Општинске Управе Бојник

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА можете преузети у pdf формату:

 1. ОДЛУКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ можете преузети у pdf формату:

 1. ОБАВЕШТЕЊЕ

Позив за достављање понуда ЈН МВ 404-49/17

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
У п у ћ у ј е
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН МВ Бр. 404-49/17

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Извођење радова на санацији породичне станбене зграде Туропољац Д. Луке у Црквици

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА можете преузети у pdf формату:

 1. ОДЛУКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА можете преузети у pdf формату:

 1. ОБАВЕСТЕЊЕ