ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

Позив за достављање понуда ЈН МВ 404-25/18

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
У п у ћ у ј е

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН МВ Бр. 404-25/18

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Услуга израдe пројектно техничке документације за:

 • реконструкције некатегорисаног пута-улице у Ђинђуши;
 • реконструкција некатегорисаног пута-улице у Славнику;
 • реконструкцију улице 28.март у Бојнику;
 • изградњу улице Зеле Вељковића – крак Млин у Бојнику са партерним уређењем простора испред спомен парка;
 • озакоњење и реконструкцију улице Николаја Динића у Бојнику;
 • озакоњење и реконструкцију улице Првомајска у Бојнику

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf и doc формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Питања и одговоре на дан 30.03.2018. године можете преузети у pdf формату:

 1. Питања и одговори (30.03.2018.)

Измене и допуне конкурсне документције можете преузети у pdf формату:

 1. Измене и допуне (30.03.2018)

Обавештење о продужењу рока можете преузети у pdf формату:

 1. Обавештење о продужењу рока (30.03.2018)

Информације о локацијама као и пречишћен текст конкурсне документације можете преузети у zip формату:

 1. Информације о локацијама (30.03.2018)

Обавештење о продужењу рока можете преузети у pdf формату:

 1. ОБАВЕШТЕЊЕ (03.04.2018)

Питања и одговоре на дан 05.04.2018 можете преузети у pdf формату:

 1. Питања и одговори (05.04.2018)

Позив за достављање понуда ЈН МВ 404-19/18

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
У п у ћ у ј е
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈН МВ Бр. 404-19/18

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Одржавање путева за 2018 на територији општине Бојник

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Питања и одговоре на дан 19.03.2018 можете преузети у pdf формату:

 1. Питања и одговори (19.03.2018)

 

Питања и одговоре на дан 20.03.2018 можете преузети у pdf формату:

 1. Питања и одговори (20.03.2018)

Питања и одговоре на дан 23.03.2018 можете преузети у pdf формату:

 1. Питања и одговори (23.03.2018)

Измену и допуну конкурсне документације можете преузети у pdf формату:

 1. Измена и допуна конкурсне документације (23.03.2018)

Пречишћен текст конкурсне документације можете преузети у pdf формату:

 1. Пречишћен текст конкурсне документације (23.03.2018)

Обавештење о продужењу рока можете преузети у pdf формату:

 1. Обавештење о продужењу рока (23.03.2018)

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА (10.04.2018) можете преузети у pdf формату:

 1. ОДЛУКА (10.04.2018)

Позив за достављање понуда ЈН МВ 404-14/18

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
У п у ћ у ј е
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН МВ Бр. 404-14/18

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Услуга дневног боровка деце и омладине са сметњама у развоју

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Позив за достављање понуда ЈН МВ 404-13/18

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
У п у ћ у ј е
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН МВ Бр. 404-13/18

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ЗА ДОГРАДЊУ НН МРЕЖЕ У БОЈНИКУ И КАЦАБАЋУ И УЛИЧНЕ РАСВЕТЕ У МИЈАЈЛИЦИ

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Питања и одговоре на дан 07.02.2018 можете преузети у pdf формату:

 1. Питања и одговори (07.02.2018)

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА (20.02.2018.) можете преузети у pdf формату:

 1. ОДЛУКА (20.02.2018.)

Обавештење о закљученом уговору (28.03.2018) можете преузети у pdf формату:

 1. ОБАВЕШТЕЊЕ (28.03.2018)

Позив за достављање понуда ЈН МВ 404-8/18

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
У п у ћ у ј е
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН МВ Бр. 404-8/18

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Набавка добра, канцелариски материјал за потребе општинске управе Бојник

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Измене и допуне конкурсне документације можете преузети у pdf формату:

 1. Измене и допуне (07.02.2018)

Конкурсну документацију – пречишћен текст можете преузети у pdf формату:

 1. Конкурсна документација – пречишћен (07.02.2018)

Обавештење о продужењу рока можете преузети у pdf формату:

 1. ОБАВЕШТЕЊЕ (07.02.2018)

Обавештење о продужењу рока можете преузети у pdf формату:

 1. ОБАВЕШТЕЊЕ (08.02.2018)

Измене и допуне конкурсне документације можете преузети у pdf формату:

 1. Измене и допуне (13.02.2018)

Обавештење о продужењу рока можете преузети у pdf формату:

 1. ОБАВЕШТЕЊЕ (13.02.2018)

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА можете преузети у pdf формату:

 1. ОДЛУКА (22.02.2018)

Обавештење о закључењу уговора (28.03.2018) можете преузети у pdf формату:

 1. ОБАВЕШТЕЊЕ (28.03.2018)

Позив за достављање понуда ЈН МВ 404-09/18

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
У п у ћ у ј е
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН МВ Бр. 404-09/18

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Услуга информисања јавности путем телевизије

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА можете преузети у pdf формату:

 1. ОДЛУКА (14.02.2018)

Позив за достављање понуда ЈН МВ 404-07/18

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
У п у ћ у ј е
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН МВ Бр. 404-07/18

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Услуга социјалне заштите „помоћ у кући“ код старијих особа и особа са инвалидитетом

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

 1. ПОЗИВ
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА можете преузети у pdf формату:

 1. ОДЛУКА (06.02.2018)