РЕФОРМА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

РЕФОРМА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

 

Упитник за прикупљање пројектних идеја

ПРЕДЛОЖИ ПРОЈЕКАТ!

МОЖДА БАШ ТВОЈА ИДЕЈА УЂЕ У БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

  • Поштовани грађани одлучите сами како ће ваш новац, прикупљен од пореза на имовину, бити утрошен.
  • Уколико имате идеју за пројекат који би учинио живот у нашој општини квалитетнијим и лепшим, молимо вас да попуните овај упитник.
  • Ваше идеје за пројекат би требало да се односе искључиво на потребе које су у надлежности локалне самоуправе.
  • Ваш предлог на овај начин има шансу да уђе на листу приоритета за које ће гласати грађани/ке, а који ће бити финансирани из буџета општине у 2019. години.

Упитник за прикупљање пројектних идеја можете преузети у pdf формату:

Ваше идеје можете нам послати и коришћењем web  сервиса :

Листа за избор кандидата

У складу са Меморандумом о сарадњи између International Managemenr Group (IMG) и Општине Бојник у вези спровођења Програма „Општински економски развој у источној Србији“ Фаза 2 – Реформа пореза на имовину, на основу Решења председника општине Бојник о образовању Комисије за избор сарадника (пописивача) на терену бр78/18 од 13.04.2018. године а на основу спроведеног поступка за избор сарадника (пописивача) Комисија за избор сарадника (пописивача) на терену објављује;

ЛИСТУ ЗА ИЗБОР
кандидата који су испунили мерила прописана за
избор 4 (четири) сарадника (пописивача)
на терену у пројекту „Рефома пореза на имовину“

Листу за избор можете преузети у pdf формату:

Измена јавног позива за сараднике-пописиваче

На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи (“Сл.гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016, у складу са Меморандумом о сарадњи између International Managemenr Group (IMG) и Општине Бојник у вези спровођења Програма „Општински економски развој у источној Србији“ Фаза 2 – Реформа пореза на имовину, и на основу Решења председника општине Бојник о образовању Комисије за избор сарадника (пописивача) на терену бр78/18 од 13.04.2018. године, Комисија за избор сарадника (пописивача) на терену објављује;

ИЗМЕНУ
ЈАВНОГ ПОЗИВА
за 4 (четири) сарадника (пописивача) на терену
у пројекту „Рефома пореза на имовину“

Измену јавног позива можете преузети у pdf формату:

Јавни позив за сараднике-пописиваче

На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи (“Сл.гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016, у складу са Меморандумом о сарадњи између International Managemenr Group (IMG) и Општине Бојник у вези спровођења Програма „Општински економски развој у источној Србији“ Фаза 2 – Реформа пореза на имовину, и на основу Решења председника општине Бојник о образовању Комисије за избор сарадника (пописивача) на терену бр78/18 од 13.04.2018. године, Комисија за избор сарадника (пописивача) на терену објављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ
за 4 (четири) сарадника (пописивача) на терену
у пројекту „Рефома пореза на имовину“

Јавни позив можете преузети у pdf формату: