Архиве категорија: екологија

За чистији Бојник

Како би се унапредило одржавање комуналног реда у Бојнику  Јавно комунално предузеће ,,Јединство,, почело је са одвожењем смећа 4 пута дневно. Новина је и то да се смеће одвози и суботом.

,,Наш циљ је да Јединство вратимо да буде комунално предузеће односно да се бави одвожењем комуналног отпада.Од овог месеца ради се у две смене, смеће се одвози  4 пута дневно, по два пута у смени” , каже први човек општине Бојник Небојша Ненадовић.

Ако живимо у малој општини то не мора да  значи да општина треба да нам буде прљава, већ  чиста и пријатна за боравак истиче Ненадовић и додаје да број дивљих депонија на територији општине Бојник варира.

У наредном периоду доћи ће и до куповине и повећања броја контејнера највљено је овом приликом.

Едукативно-еколошким стазама Радан планине

УГ “Грађански Савет општине Бојник” из Бојника завршило је реализацију пројекта „Едукативно-еколошким стазама Радан планине“ у партнерству са УГ “Будилник југа” из Лебана.

Учесници овог пројекта су биле пет Основне школе, која се налазе у Лебану и Бојнику.

Општи циљ пројекта је развој еколошке културе и подизање еколошке свести младих како би се оспособили да делују у духу очувања природних законитости и здраве животне средине.

Пројекат „Едукативно-еколошким стазама Радан планине“ финансира Министарство пољопривреде и заштите животне средине.

У току пројекта показано је велико интересовање деце, ученика Основних школа из Лебана и Бојника за учешће у пројектним активностима. Преко 150 деце је учествовало на 2 едукативно–еколошке радионице које су реализоване на Радан планини и око десетак наставника: биологије, географије, ликовног васпитања. Више од 150 ликовних радова су ученици израдили, након шетње Радан планином. Кроз шетњу едукативним стазама водио их је Планинарско-бициклистички клуб “Змај са Радана” из Бојника. Наставници биологије и географије су представили биљни и животињски свет, који се налази на Радан планини и говорили о клими и о значају чисте, незагађене средине. Након завршене шетње ученици су, уз пратњу наставника ликовне културе, израдили ликовне радове о значају очувања животне средине. Припремљени радови су били доступни на увид широј јавности. Организоване су изложбе, у оквиру дечије недеље, почетком октобра месеца у Домовима културе у Бојнику и Лебану.