ОДРЖАНА 3. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК

Одборници су размотрили и усвојили Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета општине Бојник за 2023. годину.

У образложењу ове тачке Александар Настић овлашћено лоце из Одељења за фињансије Општинске управе истакао је да је овај документ показао да су се средства трошила наменски и рационално уз приоритете који су се пре свега односили на пројектне активности. Он је подвукао да је општина Бојник претходну годину завршила са суфицитом од 28 милиона и 739 хиљада динара. Укупно остварени текући приходи и примања су 677 милиона и 878 хиљада динара, док су извршени текући расходи и издаци исказани у суми од 649 милиона и 139 хиљада динара.Настић је додао су приходи остварени у износу од 79,28 процената, док су расходи извршени са 75,92 одсто. Завршни рачун је прегледао и ревизор, казао је Настић и закључио да је његов основ био базиран искључиво на Закону о основама пореског сиистема. Одборници су размотрили и усвојили и Предлог Одлуке о измени Одлуке о покретању поступка за пренос јавне својине са непокретности у својини Републике Србије у својину општине Бојник, као и Предлог Одлуке о усвајању годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за подручје општине Бојник за 2024. годину На дневном реду седнице нашли су се и усвојени су и Предлог Одлуке о усвајању Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Бојник за 2024. годину, Предлог Одлуке о доношењу Локалног акционог плана запошљавања општине Бојник за период 2024. – 2026. годину, као и Предлог Решења о давању сагласности на Статут Туристичке организације општине Бојник. У оквиру дневног реда усвојени су Предлог Решења о давању сагласности на другу измену Програма пословања ЈП за водоснабдевање „Брестовац – Бојник – Дољевац“ у Бојнику за 2024. годину, Предлог Решења о давању сагласности на другу измену Програма субвенција овог предузећа и Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем и извештајем ревизора ЈКП „Јединство“ Бојник за период од 01.01.2023. године до 31.12.2023. године. Читав сет питања односио се на образовање и то Предлог Решења о разрешењу Управног одбора Предшколске установе „Ђука Динић“ Бојник, Предлог Решења о именовању Управног одбора Предшколске установе „Ђука Динић“ Бојник. На седници су размотрени и усвојени Предлог Одлуке о образовању и начину рада Локалне комисије за капиталне инвестиције општине Бојник, Предлог Решења о разрешењу члана Општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Бојник, Предлог Решења о именовању члана Општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Бојник, Предлог Одлуке о образовању Савета за здравље, Предлог Одлуке о образовању Савета за безбедност , Предлог Решења о избору Савета за безбедност, Предлог Одлуке о образовању Савета за запошљавање, Предлог Решења о избору Савета за запошљавање и Предлог Одлуке о летњем одмору Скупштине општине Бојник.