УПОЗОРЕЊЕ ГРАЂАНИМА

Забрањено је ложење отворене ватре у шуми и на удаљености од 200 метара од руба шуме, изузев  на одређеним и за то видно обележеним местима, у складу са прописаним мерама заштите од пожара
(чл.46. Закона о заштити од пожара – „Сл. гласник РС“, бр.П 1/2009, 20/2015 и 87/2018)

Привредно друштво, земљорадничка задруга, установа или друго правно лице, предузетник и пољопривредник који врши жетвене радове дужан је да преузме посебне мере заштите стрних усева од пожара
(чл.49. Закона о заштити од пожара – „Сл. гласник РС“, бр. 111/2009, 20/2015 и 87/2018)

Забрањено је спаљивање остатака стрних усева, спаљивање смећа на отвореном простору и спаљивање биљних остатака.

Новчаном казном од 10.000 динара казниће се за прекршај  физичко лице ако спаљује остатке стрних усева, смећа и биљних остатака на отвореном простору, прекршајним налогом.
(чл.50. ст. 1  Закона о заштити од пожара – „Сл. гласник РС“, бр. 111/2009, 20/2015 и 87/2018)

За непоштовање Законских одредби, примењиваће се следеће мере:

  • Лице које је изазвало пожар дужно је да ватрогасно-спасилачкој јединици надохнади трошкове интервенције, у складу са посебним прописом.
    (чл.50. ст. 2  Закона о заштити од пожара – „Сл. гласник РС“, бр. 111/2009, 20/2015 и 87/2018)
  • Новчаном казном од 10.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај физичко лице, а правно лице од 300.000 до 1.000.000 динара, прекршајном пријавом  ако ложи отворену ватру у шуми на удаљености од 200 метара од руба шуме .
    (чл.84. ст. 1 тач. 2   Закона о заштити од пожара – „Сл. гласник РС“, бр. 111/2009, 20/2015 и 87/2018)
  • ако за време жетве не предузме посебне мере заштите стрних усева од пожара .
    (чл.84. ст. 1 тач. 4 и члан 82 ст. 1 тач. 24  Закона о заштити од пожара – Сл. гласник РС, бр. 111/2009, 20/2015 и 87/2018)

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК