Израда плана детаљне регулације за агробизнис зону у Косанчићу

Потписан уговор о иради плана детаљне регулације за агробизнис зону у Косанчићу са израдом стратешке процене на животну средину у оквиру програма „Европски Прогрес“ са предузећем „ИНфо-План“ из Аранђеловца.
Вредност уговора је 475.000 дин

Ако немате приступ YouTube сајту, погледајте видео ОВДЕ