Обавештење за пореске обвезнике

Из одељења за привреду и финансије, одсека локалне пореске администрације општине Бојник, обавештавају пореске обвезнике да је донет Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, који прописује одлагање плаћања дуговног пореза и отпис камате на дуговни порез, који не прелази износ главног дуга од 2.000.000 динара на дан 04.03.2016. године.

Услов за остваривање права на одлагање плаћања дуговног пореза на рате и отпис камате је плаћање текућих обавеза, а захтев се подноси Одсеку локалне пореске администрације општине Бојник, најкасније до 04.Јула 2016. године.

За ближе информације обратите се Одсеку локалне пореске администрације општине Бојник или на телефон 016/821-214 локал 134