Конкурс за избор директора установе Дом Културе

На основу члана 35. и 36. Закона о Култури („Службени гласник РС“, бр. 72/2009) и члана 22., 23., 24., 25., 26. и 32. Статута Установе Дом Културе „Бојник“ Бојник бр.04/16 пд 14.12.2016. године, Управни одбор расписује:

КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА
УСТАНОВЕ ДОМ КУЛТУРЕ „БОЈНИК“ БОЈНИК

Конкурс, у целости, можете преузети у pdf формату:

  1. КОНКУРС