Нови Закон о управном поступку

Законом о општем управном поступку (“Службени гласник РС” бр 18/16) предвиђено је да државни органи међусобно, без накнаде размењују податке из службених евиденција.

Мејлови служби општинске управе Бојник које ће
овакву размену вршити са другим државним органима су:

Дечија заштита:                      decija@bojnik.org.rs
Борачка заштита:                   boracka@bojnik.org.rs
Матична служба:                    maticna@bojnik.org.rs
Бирачки списак:                      biracki@bojnik.org.rs
Имовинско-правна служба: imovinsko-pravna@bojnik.org.rs