Радови на отклањању последица поплава

На територији општине Бојник, услед великих падавина од 67 литара по метру квадратном, дошло је до плављења више месних заједница.

Поплаве су биле у Придворици, Црквици, Каменици, Кацабаћу и Ђинђуши.

Председник општине Бојник, Небојша Ненадовић, обишао је радове на чишћењу канала у месној заједници Мала Црквица.