Подела телади из робног кредита

У штали пољопривредног произвођача Митровић Верке  из Горњег  Бријања,  дана 31.10.2016 године, отелила се јуница коју је Верка  добила  из Програма робног кредитирања Фонда за развој пољопривреде општине Бојник.

Јуница је отелила здраво женско теле које је Верка вратила Фонду за развој пољопривреде општине Бојник дана 15.12.2016 године, а Стручна служба Фонда је преузето теле доделила следећем пољопривредном произвођачу а то је Стевановић Добривоје из Доњег Коњувца.