ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Упућује
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Бр. 404-33/16

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Услуга одржавања уличне расвете на територији општине Бојник за 2016. годину

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

  1. ПОЗИВ
  2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈН МВ 404-33/16 можете преузети у pdf формату:

  1. ОДЛУКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Бр. ЈН МВ 404-33/16 можете преузети у pdf формату:

  1. ОБАВЕШТЕЊЕ