Решења о додели средстава из буџета општине Бојник

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Доноси

РЕШЕЊА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА
ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БОЈНИК
за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања
у 2016. години

Решења можете преузети у pdf  формату: