Одлука о давању сагласности

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Доноси
ОДЛУКУ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА И ОРГАНИЗАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА
ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ
ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
ЗА 2016. ГОДИНУ

Одлуку можете преузети у pdf формату:

  1. ОДЛУКА