Значај родне равноправности

У оквиру пројекта „Подршка локалним механизмима родне равноправности“ Комисија за родну равноправност општине Бојник у саставу Славољуб Крстић (председник Комисије) , Весна Тодоровић (чланица), Стана Минић (чланица), Ивана Крстић (чланица), Наташа Здравковић (чланица) у сарадњи са Јеленом Вишић сарадницом за родну равноправност и чланови пројектног тима Јеленом Јанковић секретарком Скупштине општине Бојник, Сашом Додићем, руководиоцем одељења за привреду, финанисије и локални економски развој општинске управе општине Бојник, одржала је презентацију Плана активности за 2017. годину.

У изради Плана поред напред наведених лица учествовали су Јасмина Станковић педагог у Основној школи у Бојнику, Благица Радоњић и Милан Здравковић радници општинске управе општине Бојник, као чланови пројектног тима.

Презентацији Плана активности Комисије за родну равноправност присуствовало је око педесеторо заинтересованих лица међу којима су одборници СО Бојник, већници, директори јавних предузећа, установа и организација чији је основач општина Бојник, као и заинтересовани запослени.

Представљени План активности за 2017. годину садржи низ значајних и интересантних активности које ће Комисија у сарадњи са свим заинтересованим субјектима спроводити у општини Бојник у току 2017. године, као што су израда и објављивање постера у просторијама општине Бојник, јавних предузећа, установа и организација са назнаком да субјекат подржава родну равноправност.

Формирање женске неформалне мреже је активност која подразумева сарадњу чланова Комисје са одборницама, директоркама, председницама и чланицама управних и надзорних одбора и другим заинтересованим лицима, које желе волонтерски да учествују у раду Комисије на спровођењу запланираних активности. Позив је отворен и сви сарадници су добродошли.

Активност Комисје названа „Четири дана акативизма“ представља лепезу акција коју ће чланови Комисје са заинтересованим сарадницима да предузима, и то:

 1. први дан активизма
  • обележавање светског дана борбе против дуванског дима;
 2. други дан активизма
  • промоција родне радноправности и сперечавање дискриминације по основу полне припадности;
 3. трећи дан активизма
  • промоција концепта једнаког приступа образовању за дечаке и девојчице;
 4. четврти дан активизма
  • обележавање дана рођења Ђуке Динић, народног хероја која потиче из наших крајева.

У плану је да Комисија организује едукативни семинар о родној равноправности, трибину о заштити здравља жена.

Веома значајне активности Комисија ће предузимати на плану давања предлога за „уродњавање“ аката које доноси Скупштина општине Бојник, како би садржали родно осетљив језик и недискриминаторске одредбе.

Комисја је позвала заинтересована лица да јој се придруже у раду на реализацији планираних активности а све у циљу унапређења родне равноправности у општини Бојник и подршке локалним механизмима родне равноправности.

Пројекат „Подршка локалним механизмима родне равноправности“ спроводи Комисија за родну равноправност општине Бојник а финансира Европска унија, Влада Швајцарске и Влада Републике Србије преко програма Европски ПРОГРЕС”