Овера потписа, рукописа и преписа

Општинска Управа општине Бојник

ОБАВЕШТАВА
житеље општине Бојник

Оверу потписа, рукописа и преписа могу, и даље,
извршити у Општинској Управи Бојник