ОБАВЕШТЕЊЕ

Фонд за развој пољопривреде општине Бојник, обавештава сва регистрована пољопривредна газдинства, у активном статусу, са територије општине Бојник, која нису извршила агрохемијску анализу земљишта, да ће стручна служба Фонда прикупљати узорке земљишта од 1-7 катастарске класе за агрохемијску анализу, која je бесплатна.

Контрола плодности земљишта je изузетно битна за добијање високих приноса у пољопривреди са једне стране a са друге стране смањује трошкове производње.

Прикупљање узорака за агрохемијску анализу земљишта вршиће се радним данима од 07:00 до 15:00 у просторијама Фонда.

За све додатне информације јавити се на телефон 016/821-829 или доћи у просторије Фонда за развој пољопривреде општине Бојник.

Оригинално обавештење можете преузети у pdf формату ОБАВЕШТЕЊЕ