ОБАВЕШТЕЊЕ

Фонд за развој пољопривреде општине Бојник, обавештава сва регистрована пољопривредна газдинства у активном статусу, са територије општине Бојник, да je у току Конкурс за субвенционисање камата кредита пољопривредних газдинстава, тј. пољопривредни произвођачи могу да подигну пољопривредне кредите код „INTESA“ банке a износ целокупне камате платиће Фонд за развој пољопривреде општине Бојник.

За све додатне информације јавити се на телефон 016/821-829 или доћи у просторије Фонда за развој пољопривреде општине Бојник, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова.

Оригинално обавештење можете преузети у pdf формату ОБАВЕШТЕЊЕ