Подела телади из робног кредита

У штали пољопривредног произвођача Стојановић Стојана из Стубле,  дана 20.03.2017 године, отелила се јуница коју је Стојан  добио  из Програма робног кредитирања Фонда за развој пољопривреде општине Бојник.

            Јуница је отелила здраво женско теле које је Стојан вратио Фонду за развој пољопривреде општине Бојник дана 05.05.2017 године, а Стручна служба Фонда је преузето теле доделила следећем пољопривредном произвођачу а то је Стојановић Горица из Лапотинца.