Подела телади из робног кредита

У штали пољопривредног произвођача Недељковић Видоја из Бојника,  дана 28.03.2017 године, отелила се јуница коју је Видоја  добио  из Програма робног кредитирања Фонда за развој пољопривреде општине Бојник.

            Јуница је отелила здраво женско теле које је Видоја вратио Фонду за развој пољопривреде општине Бојник дана 12.05.2017 године, а Стручна служба Фонда је преузето теле доделила следећем пољопривредном произвођачу а то је Јанковић Чедомир из Мрвеша.