Предавање на тему вршњачког насиља

Данас је у сали Дома културе „Бојник“, а уз подршку локалне самоуправе, одржано предавање на тему вршњачког насиља. Предавач је била проф. др. Марија Ранђеловић, педагог, књижевник и политичар.

Она је истакла да је вршњачко насиље у порасту у Србији, као и да нисмо сви адекватно информисани да га препознамо, нити да да уочимо све знаке вршњачког насиља, који нас упућују на то да се дешава нешто што је проблем данашње омладине.

Према њеним речима, важно је да научимо да препознамо потенцијалне жртве и потенцијалне насилнике, да знамо како се врши насиље, како се оно доноси из породице и како преко медија улази у породицу.

На младе утичу породица, школа, медији, вршњаци. Уз одсуство васпитања и утицаја различитих фактора може доћи до поремећаја у понашању. Што се тиче вршњачког насиља и његове класификације као поремећаја у понашању, његови узроци се могу тражити у погрешном васпитању, у нереаговању установа, у погрешним узорима, у неправовременој и неадекватној реакцији друштва, породице, школе и свих установа одговорних за развој омладине.

Др. Ранђеловић истиче да је превенција предуслов свега, јер да бисмо нешто спречили морамо да знамо доста о самом проблему.

Превенција се огледа у потенцијалима локалних самоуправа у смислу да свака заједница треба да на што бољи начин искористи своје потенцијале који омогућавају да млади користе своје слободно време на садржајан и користан начин. Ту се пре свега мисли на установе културе, спортске клубове, установе социјалне заштите, центре за професионалну оријентацију.

Предавање је одржано пред око 150 ученика и просветних радника основне школе „Станимир Вељковић Зеле“ и техничке школе „Бошко Крстић“.