Субвенционисање нове опреме и механизације

Фонд за развој пољопривреде општине Бојник данас је, са пољопривредним произвођачима, са територије општине Бојник, потписао још 40 преосталих Уговорa о субвенционисању нове опреме и механизације, тако да је у 2017 години потписано укупно 80 Уговора о субвенционисању нове опреме и механизације у укупном износу од 1.994.795,01 динара.

Ово је само једна од мера, коју је ове године Фонд за развој пољопривреде општине Бојник спровео уз помоћ локалне самоуправе општине Бојник.

Циљ и задатак руководства општине Бојник за наредни период је подстицај пољопривреде пре свега, јер је пољопривреда главна грана привреде у општини Бојник и од пољопривреде живи око 60% становништва општине Бојник. На тај начин желимо да спречимо миграцију младих из села у градове, јер јачањем села јача се и општина Бојник.