Позив за достављање понуда ЈН МВ 404-27/17

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
У п у ћ у ј е
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ПО ПАРТИЈАМА
ЈН МВ Бр. 404-27/17

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Набавка електричне енергије за потребе Општинске Управе Бојник

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

  1. ПОЗИВ
  2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА можете преузети у pdf формату:

  1. ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА можете преузети у pdf формату:

  1. ОБАВЕШТЕЊЕ

Измену и допуну конкурсне документасије можете преузети у pdf формату:

  1. Измена и допуна

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА можете преузети у pdf формату:

  1. ОДЛУКА