Позив за достављање понуда ЈН МВ 404-32/17

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
У п у ћ у ј е
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
ЈН МВ Бр. 404-32/17

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НИСКОГРАДЊЕ НА УРЕЂЕЊУ (РЕВИТАЛИЗАЦИЈИ) ПОЉСКИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОЈНИК

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

  1. ПОЗИВ
  2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Питања и одговоре можете преузети у pdf формату:

  1. Питања и одговори 12.09.2017

Питања и одговоре можете преузети у pdf формату:

  1. Питања и одговори 25.09.2017

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА можете преузети у pdf формату:

  1. ОДЛУКА (03.10.2017)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ можете преузети у pdf формату:

  1. ОБАВЕШТЕЊЕ