Позив за достављање понуда ЈН МВ 404-41/17


О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
У п у ћ у ј е
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН МВ Бр. 404-41/17


ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ


Извођење радова на реконструкцији саобраћајнице
у оквиру постојеће регулације пута у селу Добра Вода

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

  1. ПОЗИВ
  2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Измене и допуне конкурсне документације, обавештење о продужењу рока за подношење понуда, као и пречишћен текст конкурсне документације, на дан 13.10.2017. године, можете преузети у pdf формату:

  1. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
  2. ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА
  3. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ПРЕЋИШЋЕН ТЕКСТ

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА можете преузети у pdf формату:

  1. ОДЛУКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА можете преузети у pdf формату:

  1. ОБАВЕШТЕЊЕ