КОНКУРС ЗА СТУДЕНТЕ

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Р А С П И С У Ј Е

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ НАГРАДА И
НОВЧАНЕ ПОМОЋИ СТУДЕНТИМА
ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

Конкурс, у целости, можете преузети у pdf формату:

  1. КОНКУРС