КОНКУРС / ЈАВНИ ПОЗИВ

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
Р А С П И С У Ј Е

КОНКУРС / ЈАВНИ ПОЗИВ
за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Бојник за 2017. годину

Конкурс/Јавни позив можете преузети у pdf формату:

  1. КОНКУРС/ЈАВНИ ПОЗИВ

Образац пријаве на конкурс/јавни позив, као и целокупну потребну документацију можете преузети у zip формату:

  1. ОБРАСЦИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ( zip )

или појединачно у наведеним форматима:

  1. obrazac-1—-budzet-projekta.xls
  2. obrazac-1—prijava-za-projektno-sufinansiranje-iz-oblasti-javnog-informisanja.docx
  3. obrazac-2–finansijski-deo-izvestaja.xlsx
  4. obrazac-2—narativni-i-finansijski-izvestaj.docx