Подела телади из робног кредита

У штали пољопривредног произвођача Јовановић Новице из Ђинђуше,  дана 25.09.2017 године, отелила се јуница коју је Новица  добио  из Програма робног кредитирања Фонда за развој пољопривреде општине Бојник.

Јуница је отелила здраво женско теле које је Новица вратио Фонду за развој пољопривреде општине Бојник дана 09.11.2017 године, а Стручна служба Фонда је преузето теле доделила следећем пољопривредном произвођачу а то је Стефановић Игор из Кацабаћa.