Улична расвета у свим месним заједницама

Локална самоуправа општине Бојник, измирила је, стара, дуговања месних заједница Плавце и Кацабаћ, за уличну расвету. У Плавцу и Кацабаћу поново ће прорадити улична расвета.

У току су радови на поправци уличне расвете у свим месним заједницама са територије општине Бојник.

Радови су започети у Придворици, Драговцу и Бојнику и биће настављени, по плану, до отклањања свих кварова на уличној расвети, на целој територији општине Бојник