Позив за достављање понуда ЈН МВ 404-51/17

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
У п у ћ у ј е
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН МВ Бр. 404-51/17

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Услуга чишћења зграде Општинске Управе Бојник
и послуживања освежавајућих напитака

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

  1. ПОЗИВ
  2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Питања и одговоре на дан 04.12.2017. године можете преузети у pdf формату:

  1. Питања и одговори (04.12.2017)

 

Питања и одговоре на дан 07.12.2017 можете преузети у pdf формату:

  1. Питања и одговори (07.12.2017.)

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА можете преузети у pdf формату:

  1. ОДЛУКА (14.12.2017.)