Новчана помоћ избеглим и интерно расељеним лицима

ОПШТИНА БОЈНИК
РАСПИСУЈЕ

ОГЛАС
За пријаву избеглих и интерно расељених лица
са територије општине Бојник за доделу једнократне новчане  помоћи

Оглас можете преузети у pdf формату:

  1. ОГЛАС