Позив за достављање понуда ЈН МВ 404-52/17

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
У п у ћ у ј е
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН МВ Бр. 404-52/17

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Набавка рекламног материјала
за потребе општине Бојник

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

  1. ПОЗИВ
  2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Питања и одговоре на дан 07.12.2017 можете преузети у pdf формату:

  1. Питања и одговори (07.12.2017.)

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА можете преузети у pdf формату:

  1. ОДЛУКА (14.12.2017.)