Студенти који су остварили право на новчану награду и новчану помоћ

На основу члана 3. Одлуке о награђивању и новчаној помоћи
студената на територији општине Бојник ( “Сл.гласник града Лесковца“, бр.38/16 и 19/17) а по спроведеном Конкурсу за школску 2017/18 годину, 

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
О б ј а в љ у ј е

С П И С А К
студената који су остварили право на новчану награду и новчану помоћ

Новчану награду добијају студенти:

 1. ПЕЈЧИЋ МИЛИЦА, Драговац, 10.00
 2. ЈАНКОВИЋ МИЛАН, Лапотинце, 09.79
 3. ЗЕКИРОВИЋ ЈОВАНА, Бојник, 09.72
 4. СИМОНОВИЋ МИЛИЦА, Драговац, 09.55
 5. СТАНКОВИЋ МАРИЈА, Придворица, 09.55
 6. ПЕТКОВИЋ МАРИЈА, Бојник, 09.42
 7. МАРКОВИЋ МИЛИЈАНА, Косанчић, 09.31
 8. ЈАНКОВИЋ МИЉАНА, Бојник, 09.28
 9. НЕНАДОВИЋ ТАМАРА, Бојник, 09,09
 10. ИВКОВИЋ МИЛОШ, Г.Коњувце, 08.96
 11. ПЕТКОВИЋ АЛЕКСАНДАР, Придворица, 08.81
 12. МИЉКОВИЋ МИЛАН, Придворица, 08.62
 13. ВУЧКОВИЋ МАРКО, Бојник, 08.61
 14. МИЉКОВИЋ АНА, Придворица, 08.57
 15. ДИМИТРИЈЕВИЋ ДАНИЦА, Лапотинце, 08.57

 

Новчану помоћ добијају студенти:

 1. СТОЈАНОВИЋ ТИЈАНА, Лапотинце
 2. МИЉКОВИЋ ТАЊА, Придворица
 3. ЂОРИЋ АЛЕКСАНДРА, Кацабаћ
 4. СТОЈАНОВИЋ МИЛЕНА, Лапотинце
 5. ПЕТРОВИЋ СТЕФАН, Бојник
 6. МАРКОВИЋ ТИЈАНА, Придворица
 7. МАРКОВИЋ ДИЈАНА, Придворица
 8. АРСИЋ НАТАЛИЈА, Придворица
 9. СТАНОЈКОВИЋ МИЛИЦА, Мијајлица
 10. ИБРАИМОВИЋ СТЕФАН, Драговац
 11. СТАНОЈКОВИЋ МАРИЈА, Мијајлица

Овај списак можете преузети у pdf формату ОВДЕ