Подела телади из робног кредита

У штали пољопривредног произвођача Стаменковић Зорице  из Стубле,  дана 23.11.2017 године, отелила се јуница коју је Зорица  добила  из Програма робног кредитирања Фонда за развој пољопривреде општине Бојник.

Јуница је отелила здраво женско теле које је Зорица вратила Фонду за развој пољопривреде општине Бојник дана 09.01.2018 године, а Стручна служба Фонда је преузето теле доделила следећем пољопривредном произвођачу а то је Ђорђевић Михајло из Горњег Бријања.