Позив за достављање понуда ЈН МВ 404-8/18

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
У п у ћ у ј е
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН МВ Бр. 404-8/18

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Набавка добра, канцелариски материјал за потребе општинске управе Бојник

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

  1. ПОЗИВ
  2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Измене и допуне конкурсне документације можете преузети у pdf формату:

  1. Измене и допуне (07.02.2018)

Конкурсну документацију – пречишћен текст можете преузети у pdf формату:

  1. Конкурсна документација – пречишћен (07.02.2018)

Обавештење о продужењу рока можете преузети у pdf формату:

  1. ОБАВЕШТЕЊЕ (07.02.2018)

Обавештење о продужењу рока можете преузети у pdf формату:

  1. ОБАВЕШТЕЊЕ (08.02.2018)

Измене и допуне конкурсне документације можете преузети у pdf формату:

  1. Измене и допуне (13.02.2018)

Обавештење о продужењу рока можете преузети у pdf формату:

  1. ОБАВЕШТЕЊЕ (13.02.2018)

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА можете преузети у pdf формату:

  1. ОДЛУКА (22.02.2018)

Обавештење о закључењу уговора (28.03.2018) можете преузети у pdf формату:

  1. ОБАВЕШТЕЊЕ (28.03.2018)