Позив за достављање понуда ЈН МВ 404-13/18

О П Ш Т И Н А   Б О Ј Н И К
У п у ћ у ј е
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН МВ Бр. 404-13/18

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ЗА ДОГРАДЊУ НН МРЕЖЕ У БОЈНИКУ И КАЦАБАЋУ И УЛИЧНЕ РАСВЕТЕ У МИЈАЈЛИЦИ

Позив и конкурсну документацију можете преузети у pdf формату:

  1. ПОЗИВ
  2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Питања и одговоре на дан 07.02.2018 можете преузети у pdf формату:

  1. Питања и одговори (07.02.2018)

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА (20.02.2018.) можете преузети у pdf формату:

  1. ОДЛУКА (20.02.2018.)

Обавештење о закљученом уговору (28.03.2018) можете преузети у pdf формату:

  1. ОБАВЕШТЕЊЕ (28.03.2018)