10.Државни сајам пчеларства у Београду

Нова година, нови предстојећи изазови за пчеларе пусторечког краја. Каква ће ова година бити? У сваком случају се треба припремити, едукативно пре свега, а и материјално.

Општина Бојник-Фонд за развој пољопривреде је и ове године пчеларима УП Бојник омогућио да се едукују тако сто им је обезбедио одлазак 03.02.3018.г. на 10.Државни сајам пчеларства у Београду.

На сајму су чланови УП Бојник видели нову опрему, иновације у пчеларству и присуствовали предавањима од стране еминентних међународних предавача.Успели су и да део пчеларске опреме купе по повољнијим ценама.

Изузетно корисна реализована активност је још једном потврдила да локална самоуправа даје максималну подршку развоју пчеларства у нашем крају. Захваљујући оваквој сарадњи Фонда и УП Бојник, број чланова удружења се стално увећава, што је изузетно позитивно.