Средства за социјалну заштиту

Министар за рад, запошљавање,борачка  и социјална питања Зоран Ђорђевић и Председник Општине Бојник Небојша Ненадовић, потписли су 12-ог фебруара у Београду  уговор о наменским трансферима  социјалној заштити.

Општина Бојник добила је 3.991.000 динра за услуге Дневног боравка и Помоћ у кући. До сада је било ангажовано 30 геранто домаћица а ове године ће бити повећано на 35 геранто домаћица. С обзиром да на територији Општине Бојник има много старачких домаћинстава локална самоуправа настоји да побољша живот ових грађана кроз пројекат „Помоћ у кући старима“, односно кроз ангажовање геранто домаћица које обилазе старачка домаћинства и помажу старима. На територији наше Општине има и самачких домаћинстава и то су пре свега старији и изнемогли људи.

Наша визија је била да свака Месна заједница има своју геранто домаћицу. На територији Општине Бојник има 36 Месних заједница , а Зоровац је најмања и има 3 становника. Помоћ у кући је од великог значаја за стара лица која живе на територији Општине Бојник.