Именовање Директора Спортске Хале

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИМЕНОВАЊЕ  ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
„УСТАНОВА СПОРТСКА ХАЛА БОЈНИК“

Текст јавног конкурса можете преузети у pdf формату: