Подела телади из робног кредита

У штали пољопривредног произвођача Јовановић Славољуба  из Драговца,  дана 18.01.2018 године, отелила се јуница коју је Славољуб  добио  из Програма робног кредитирања Фонда за развој пољопривреде општине Бојник.

Јуница је отелила здраво женско теле које је Славољуб вратио Фонду за развој пољопривреде општине Бојник дана 05.03.2018 године, а Стручна служба Фонда је преузето теле доделила следећем пољопривредном произвођачу а то је Крстић Јагода из Доњег Коњувца.