Подела телади из робног кредита

У штали пољопривредног произвођача Бранковић Миливоје  из Славника,  дана 05.02.2018 године, отелила се јуница коју је Миливоје  добио  из Програма робног кредитирања Фонда за развој пољопривреде општине Бојник.

Јуница је отелила здраво женско теле које је Миливоје вратио Фонду за развој пољопривреде општине Бојник дана 26.03.2018 године, а Стручна служба Фонда је преузето теле доделила следећем пољопривредном произвођачу а то је Митић Станимир из Драговца.