Подела телади из робног кредита

У штали пољопривредног произвођача Стефановић Душка  из Горњег Бријања,  дана 25.02.2018 године, отелила се јуница коју је Душко  добио  из Програма робног кредитирања Фонда за развој пољопривреде општине Бојник.

Јуница је отелила здраво женско теле које је Душко вратио Фонду за развој пољопривреде општине Бојник дана 11.04.2018 године, а Стручна служба Фонда је преузето теле доделила следећем пољопривредном произвођачу а то је Алексић Цветко из Мрвеша.