Избор Директора Установе Дом Културе Бојник

КОНКУРС
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА
УСТАНОВЕ
ДОМ КУЛТУРЕ БОЈНИК

Текст конкурса можете преузети у pdf формату: